Hieronder staan de preken (251).

Je kunt ook zoeken, geordend per tekst alleen, per gelegenheid, of chronologisch
Zoek op thema in de tagcloud, filter op preken met een ppt of zoek intern via Google

De link geeft de preektekst aan.
Als het voorafgegaan wordt door een cursief bijbelvers, dan gaat het óf om een schriftlezing,
óf wordt er vanuit de preek naar verwezen of uit geciteerd.

Genesis

Gen. 1:1-3 Joh. 1:1-18 kerst, 25 Dec, 2014
Gen. 1:1-3 Joh. 3:21 - Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is pinksteren, 24 May, 2015
Gen. 1:2 Luc. 1:35 - Enthousiast b#adv#4, 24 Dec, 2017
Gen. 1:20-2:4 - Tussen Kunst en Kitsch jeugddienst, 13 Dec, 2015
Gen. 1:22, 28 Lev. 26:9 - Verschil tussen productief en vruchtbaar 24 Jul, 2022
Gen. 2:8-25 Hand. 6:1-7 - “Het is niet goed...” bevestiging ambtsdragers, 18 Nov, 2018
Gen. 2:8-9, 15-17 Rom. 3:23-24 - Saved michazondag, 16 Oct, 2022
Gen. 2:17 Rom. 7:1-6 & HC. 16-17 - Tot de dood ons scheidt 10 Dec, 2017
Gen. 2:18 HC. 41 & Ef. 5 8 Feb, 2015
Gen. 2:25 Jak. 5:19,20 - (FvG thema 5) Verbondenheid 21 May, 2017
Gen. 3:1-13, 16-19 Rom. 3:23-24 - Saved michazondag, 16 Oct, 2022
Gen. 3:6-11,21 Jak. 5:19,20 - (FvG thema 5) Verbondenheid 21 May, 2017
Gen. 3:8-21 Ex. 12:11-13 - In de startblokken HA; b#wd, 29 Mar, 2018
Gen. 3:9 Joh. 20:11-18 - Het levende woord maakt een praatje pasen, 17 Apr, 2022
Gen. 3:15 Ef. 6:15 - Kun je met God uit de voeten? 24 Nov, 2019
Gen. 3:17-19 Pred. 2 27 Jul, 2014
Gen. 3:17-19 Neh. 1:6 - Toe-eigening van het onheil biddag, 11 Mar, 2015
Gen. 3:17-19 Mt. 11:28-30 - Juk 40-dagentijd, 4 Mar, 2018
Gen. 3:17b-19 Lev. 26:9 - Verschil tussen productief en vruchtbaar 24 Jul, 2022
Gen. 4:9 Luc. 6:12-19 - De menigte, de 72, de 12, de 3, de ene 15 Sep, 2019
Gen. 6:5-22 Gen. 9:8-17 - God, die het licht boog doop, 25 Jul, 2021
Gen. 8:17, 9:1 Lev. 26:9 - Verschil tussen productief en vruchtbaar 24 Jul, 2022
Gen. 9:8-17 - God, die het licht boog doop, 25 Jul, 2021
Gen. 9:14-16 Opb. 4 startzondag, 11 Sep, 2016
Gen. 9:18-29 Jak. 5:19,20 - (FvG thema 5) Verbondenheid 21 May, 2017
Gen. 10:8b,10 Gen. 14 - Vechten voor een ander 30 Jun, 2019
Gen. 11:6 Pred. 5:1 - Verborgen 17 Sep, 2017
Gen. 11:1-9 Hand. 2:1-13 - Het Woord vertaalt zich pinksteren, 31 May, 2020
Gen. 12:10 Dt. 26:1-11 - Erbij horen HA, 7 Feb, 2021
Gen. 13:9 Gen. 19:15-17 - Lot 14 Jul, 2019
Gen. 14 - Vechten voor een ander 30 Jun, 2019
Gen. 14:22,23 Gen. 23 - Een graf voor Sara 28 Jul, 2019
Gen. 16:1-13 Gen. 21:10 - Ismael 21 Jul, 2019
Gen. 17:7 Luc. 2:12 - Ingewikkeld kerst, 25 Dec, 2015
Gen. 17:7,8 Gen. 23 - Een graf voor Sara 28 Jul, 2019
Gen. 18:1-8 Gen. 19:15-17 - Lot 14 Jul, 2019
Gen. 19 Hos. 11 - De brul 7 Sep, 2014
Gen. 19:1-29 Gen. 19:15-17 - Lot 14 Jul, 2019
Gen. 19:15-17 - Lot 14 Jul, 2019
Gen. 21:1-13 Gen. 21:10 - Ismael 21 Jul, 2019
Gen. 21:10 - Ismael 21 Jul, 2019
Gen. 22:18 Rom. 11:27 - Bondje sluiten? HA; Israëlzondag, 2 Oct, 2022
Gen. 23 - Een graf voor Sara 28 Jul, 2019
Gen. 26:1 Dt. 26:1-11 - Erbij horen HA, 7 Feb, 2021
Gen. 37:12-35 - Veelkleurig gewaad 25 Sep, 2016
Gen. 37:28 Gen. 23 - Een graf voor Sara 28 Jul, 2019
Gen. 46:3 Dt. 26:1-11 - Erbij horen HA, 7 Feb, 2021
Gen. 49:8-12 (leesrooster) 2013 leesrooster - Buiging kerst
Gen. 49:29-32 Gen. 23 - Een graf voor Sara 28 Jul, 2019


Exodus

Ex. 1:8-21 - Jaar van verzet dodenherdenking, 4 May, 2018
Ex. 3:1-10 Ex. 3:5 - Blotevoetenpad 19 Sep, 2021
Ex. 3:5 - Blotevoetenpad 19 Sep, 2021
Ex. 3:14 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Ex. 11:4,5 Rech. 16:21-31 - Molensteen HA, 7 Oct, 2018
Ex. 12:1-14,21-29 Ex. 12:11-13 - In de startblokken HA; b#wd, 29 Mar, 2018
Ex. 12:11 Jes. 52:12 - Haast HA; advent, 5 Dec, 2021
Ex. 12:11-13 - In de startblokken HA; b#wd, 29 Mar, 2018
Ex. 12:26 Dt. 26:1-11 - Erbij horen HA, 7 Feb, 2021
Ex. 12:26 Ex. 13:8 - Waarom vier je feest? gezinsdienst; HA, 4 Feb, 2024
Ex. 13:8 - Waarom vier je feest? gezinsdienst; HA, 4 Feb, 2024
Ex. 13:8 Dt. 26:1-11 - Erbij horen HA, 7 Feb, 2021
Ex. 13:21 Hand. 1:9 - In de wolken hemelvaart, 10 May, 2018
Ex. 15:1-21 - God is geweldig HA, 1 Oct, 2023
Ex. 15:21 Ps. 96 - Zingen is verkondigen advent; HA, 3 Dec, 2017
Ex. 19:20-20:21 Ex. 24:11 - Zien, eten en drinken 40-dagentijd; voorbereiding HA, 19 Mar, 2017
Ex. 19:25-20:21 Jes. 40:1-11 - Het Woord in eigen persoon advent, 14 Dec, 2014
Ex. 19:9,16-18 Hand. 1:9 - In de wolken hemelvaart, 10 May, 2018
Ex. 20:8-11 Ex. 31:12-17 - De gave van hangen 15 Jan, 2023
Ex. 20:18-21 Hand. 1:9 - In de wolken hemelvaart, 10 May, 2018
Ex. 20:4,5 1Kon. 17:17-24 - Elia gaat voor in opdragen biddag, 8 Mar, 2017
Ex. 21:24 Rech. 16:21-31 - Molensteen HA, 7 Oct, 2018
Ex. 21:32 Gen. 23 - Een graf voor Sara 28 Jul, 2019
Ex. 23:6-13 (BGT) Hand. 10:34-36 (BGT) - Acceptatie jeugddienst, 20 Jun, 2021
Ex. 24:11 - Zien, eten en drinken 40-dagentijd; voorbereiding HA, 19 Mar, 2017
Ex. 24:12-18 Jes. 40:1-11 - Het Woord in eigen persoon advent, 14 Dec, 2014
Ex. 25:31-40 Opb. 1 - Kandelaar 17 Jul, 2016
Ex. 26:31-35 Mar. 15:38 - Hartverscheurend goede vrijdag, 15 Apr, 2022
Ex. 28:2-5ff Zach. 3 - De make-over intrede en afscheid, 27 Apr, 2014
Ex. 31:12-17 - De gave van hangen 15 Jan, 2023
Ex. 31:15 Hand. 21 - Agabus; geboeid luisteren 4 Oct, 2015
Ex. 31:18 Ps. 8 - De hand van God 10 Aug, 2014
Ex. 32:7-20 Ex. 34:6-7 - Breken en helen verzoeningsdienst NGK-GKV; HA, 3 Jun, 2018
Ex. 33:12-34:10 Ex. 34:6-7 - Breken en helen verzoeningsdienst NGK-GKV; HA, 3 Jun, 2018
Ex. 33:18-23 Ex. 24:11 - Zien, eten en drinken 40-dagentijd; voorbereiding HA, 19 Mar, 2017
Ex. 34:5-6 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Ex. 34:6-7 - Breken en helen verzoeningsdienst NGK-GKV; HA, 3 Jun, 2018
Ex. 34:27-35 2Kor. 3:17 - Ontdek je vrijheid c#40d#1, 10 Mar, 2019
Ex. 35:20-29 Ex. 35:30-35 - Artistieke ruimte 18 Sep, 2022
Ex. 35:30-35 - Artistieke ruimte 18 Sep, 2022
Ex. 36:1-7 Ex. 35:30-35 - Artistieke ruimte 18 Sep, 2022
Ex. 40:34f Luc. 1:35 - Enthousiast b#adv#4, 24 Dec, 2017


Leviticus

Lev. 6:7-11 Luc. 6:1-5 - Niet de gebaande weg voorbereiding HA, 24 Jan, 2016
Lev. 13:1-8,45-46 Luc. 17:11-19 - ...en wat zeg je dan? kinderdienst, 12 Nov, 2017
Lev. 14:1-20 Luc. 17:11-19 - ...en wat zeg je dan? kinderdienst, 12 Nov, 2017
Lev. 18:5 HC. 24 - Wat moet ik doen? 16 Mar, 2014
Lev. 19:1-18 Jak. 5:4 10 Jan, 2016
Lev. 19:17-18 & Luc. 3:1-22 - Een nieuwe start nieuwjaar, 7 Jan, 2018
Lev. 22:17-33 HC. 47 - Heiligen (1e bede) 28 Jun, 2015
Lev. 23:33-36, 39-43 Opb. 7:9,10 - Loofhutten 23 Oct, 2016
Lev. 23:33-36, 40-43 Joh. 7:37-39 12 Oct, 2014
Lev. 24:1-4 Opb. 1 - Kandelaar 17 Jul, 2016
Lev. 24:5-9 Luc. 6:1-5 - Niet de gebaande weg voorbereiding HA, 24 Jan, 2016
Lev. 24:19 Rech. 16:21-31 - Molensteen HA, 7 Oct, 2018
Lev. 25:1-22 - De grote reset 26 Apr, 2020
Lev. 25:25 Ruth. 3 - Boaz en de Geest pinksteren; doop; HA, 5 Jun, 2022
Lev. 25:35 Ruth. 3 - Boaz en de Geest pinksteren; doop; HA, 5 Jun, 2022
Lev. 25:39-43 Luc. 4:14-22 - Een genadejaar voor vandaag michazondag, 18 Oct, 2020
Lev. 26 Lev. 26:9 - Verschil tussen productief en vruchtbaar 24 Jul, 2022
Lev. 26:9 - Verschil tussen productief en vruchtbaar 24 Jul, 2022


Numeri

Num. 6:6-8 Rech. 15:18-19 - Dorst naar God 21 Oct, 2018
Num. 13-14 Dt. 29:4 - Liefde die niet slijt HA, 3 Oct, 2021


Deutronomium

Dt. 5 Dt. 6:4,5 - Luisteren is... startzondag, 13 Sep, 2015
Dt. 5:15 Ps. 8 - De hand van God 10 Aug, 2014
Dt. 5:16 Spr. 3:3 - Sier-raad 16 Jul, 2017
Dt. 6:1-9,20-25 Spr. 3:3 - Sier-raad 16 Jul, 2017
Dt. 6:7,20-23 Ex. 13:8 - Waarom vier je feest? gezinsdienst; HA, 4 Feb, 2024
Dt. 6:20 Dt. 26:1-11 - Erbij horen HA, 7 Feb, 2021
Dt. 6:4,5 - Luisteren is... startzondag, 13 Sep, 2015
Dt. 6:4-13,20-25 Ps. 66:16 - Kom en hoor wat ik wil vertellen! startzondag; belijdenis, 9 Sep, 2018
Dt. 8:1-11 HC. 50 15 Nov, 2015
Dt. 10:12-11:1 Mic. 6:1-8 - Michazondag michazondag, 16 Oct, 2016
Dt. 11:1-9,18-21 1Joh. 2:12-17 15 Feb, 2015
Dt. 15:1-11 - Kwijtschelden of betaald zetten? michazondag; b#he#4, 14 Oct, 2018
Dt. 15:11 Luc. 4:14-22 - Een genadejaar voor vandaag michazondag, 18 Oct, 2020
Dt. 16:1-17 - Pinksteren in het verband van de 3 grote feesten pinksteren, 5 Jun, 2014
Dt. 16:13-17 Joh. 7:37-39 12 Oct, 2014
Dt. 18:10-14 Mt. 2:1-12 - Niet goed wijs? kerst, 25 Dec, 2022
Dt. 24:14,15 Jak. 5:4 10 Jan, 2016
Dt. 25:17-19 Est. 9:20-32 26 Feb, 2017
Dt. 26:1-11 - Erbij horen HA, 7 Feb, 2021
Dt. 26:1-11 - De vreemdeling komt veilig thuis HA, 5 Feb, 2023
Dt. 27:26; HC. 24 - Wat moet ik doen? 16 Mar, 2014
Dt. 29:15-28 Hos. 11 - De brul 7 Sep, 2014
Dt. 29:4 - Liefde die niet slijt HA, 3 Oct, 2021
Dt. 31:6-8 Ps. 27:14 - Sterk en moedig 3 Sep, 2017
Dt. 33:1-3 Hab. 3 - Zo niet, dan toch! 15 Jul, 2018


Jozua

Jz. 1:1-9 Ps. 27:14 - Sterk en moedig 3 Sep, 2017
Jz. 3:6-17 Jz. 4:9 - Een teken dat je thuis bent 3 Nov, 2019
Jz. 4:1-11 Jz. 4:9 - Een teken dat je thuis bent 3 Nov, 2019
Jz. 4:21 Ex. 13:8 - Waarom vier je feest? gezinsdienst; HA, 4 Feb, 2024
Jz. 4:9 - Een teken dat je thuis bent 3 Nov, 2019
Jz. 6:26 1Kon. 17:17-24 - Elia gaat voor in opdragen biddag, 8 Mar, 2017


Rechters

Rech. 5 Ps. 96 - Zingen is verkondigen advent; HA, 3 Dec, 2017
Rech. 5:11 Mic. 6:1-8 - Michazondag michazondag, 16 Oct, 2016
Rech. 13:1-25 (BGT) - Toewijding kinderdienst, 30 Sep, 2018
Rech. 13:22v Ex. 24:11 - Zien, eten en drinken 40-dagentijd; voorbereiding HA, 19 Mar, 2017
Rech. 14:4 Rech. 15:18-19 - Dorst naar God 21 Oct, 2018
Rech. 14:14 Rech. 15:18-19 - Dorst naar God 21 Oct, 2018
Rech. 15:9-20 Rech. 15:18-19 - Dorst naar God 21 Oct, 2018
Rech. 15:1-11 Dt. 15:1-11 - Kwijtschelden of betaald zetten? michazondag; b#he#4, 14 Oct, 2018
Rech. 15:18-19 - Dorst naar God 21 Oct, 2018
Rech. 16:21-31 - Molensteen HA, 7 Oct, 2018


Ruth

Ruth. 1:1-6, 2:1-13 Ps. 146 16 Feb, 2014
Ruth. 1:16 Joh. 20:11-18 - Het levende woord maakt een praatje pasen, 17 Apr, 2022
Ruth. 3 - Boaz en de Geest pinksteren; doop; HA, 5 Jun, 2022
Ruth. 4 - Verbonden naam 19 Jun, 2022


1 Samuël

1Sam. 2:7,8a,10 Ps. 96 - Zingen is verkondigen advent; HA, 3 Dec, 2017
1Sam. 3:1-10 Joh. 1:43-51 - Geroepen met pretoogjes b#epi#2, 21 Jan, 2018
1Sam. 3:1-18 b#epi#2, 17 Jan, 2021
1Sam. 15:1-35 Est. 9:20-32 26 Feb, 2017
1Sam. 16:13 HC. 12 - De Heilige Geest werkt als zalfolie 22 Jan, 2017
1Sam. 16:14-23 Ps. 57:9-11 - Muziek als medicijn 14 May, 2023
1Sam. 16:23 Rech. 15:18-19 - Dorst naar God 21 Oct, 2018
1Sam. 18:10-16 Ps. 57:9-11 - Muziek als medicijn 14 May, 2023
1Sam. 19:9-10 Ps. 57:9-11 - Muziek als medicijn 14 May, 2023
1Sam. 21:2-7 Luc. 6:1-5 - Niet de gebaande weg voorbereiding HA, 24 Jan, 2016
1Sam. 24:1-8 Ps. 57:9-11 - Muziek als medicijn 14 May, 2023


2 Samuël

2Sam. 6:12-23 Jak. 5:19,20 - (FvG thema 5) Verbondenheid 21 May, 2017
2Sam. 7:16 Luc. 2:12 - Ingewikkeld kerst, 25 Dec, 2015
2Sam. 24:24 Gen. 23 - Een graf voor Sara 28 Jul, 2019


1 Koningen

1Kon. 3:1-15 - No place like home 26 Jul, 2020
1Kon. 9:5 Mt. 27:40 & Kl. 5 - Jij was toch die man? goede vrijdag, 14 Apr, 2017
1Kon. 11:6-7 1Kon. 3:1-15 - No place like home 26 Jul, 2020
1Kon. 14:23 1Kon. 3:1-15 - No place like home 26 Jul, 2020
1Kon. 16:29-17:1 1Kon. 17:17-24 - Elia gaat voor in opdragen biddag, 8 Mar, 2017
1Kon. 17:17-24 - Elia gaat voor in opdragen biddag, 8 Mar, 2017


2 Koningen

2Kon. 2:1-18 - Elia's Hemelvaart c#hemelvaart, 26 May, 2022
2Kon. 6:16 - Wij zijn met meer 17 Oct, 2021
2Kon. 9:12 Mar. 11:1-11 - Niet slechts op bezoek b#40d#6, 28 Mar, 2021
2Kon. 14:25-27 Jona. 4 - Grote Verzoendag voorbereiding HA; michazondag, 18 Oct, 2015
2Kon. 19:8-19,32-37 Ps. 46 - Schuilplaats 13 Feb, 2022
2Kon. 21:10-26 Jer. 6:16 - Vragen naar de bekende weg 19 Nov, 2017
2Kon. 22 Jer. 6:16 - Vragen naar de bekende weg 19 Nov, 2017


1 Kronieken

1Kro. 28:1-15,20 Ps. 27:14 - Sterk en moedig 3 Sep, 2017


2 Kronieken

2Kro. 1:1-6 1Kon. 3:1-15 - No place like home 26 Jul, 2020
2Kro. 1:7-13 - Wat heb je van mij nodig? biddag, 13 Mar, 2019
2Kro. 5:4-14 Hand. 1:9 - In de wolken hemelvaart, 10 May, 2018
2Kro. 6:40-7:10 Opb. 7:9,10 - Loofhutten 23 Oct, 2016
2Kro. 11:17 Ps. 27:14 - Sterk en moedig 3 Sep, 2017
2Kro. 13:6-7 Ps. 27:14 - Sterk en moedig 3 Sep, 2017
2Kro. 32:7 Ps. 27:14 - Sterk en moedig 3 Sep, 2017
2Kro. 34:8-21 Jer. 6:16 - Vragen naar de bekende weg 19 Nov, 2017


Ezra

Ezra. 3:1-4 Opb. 7:9,10 - Loofhutten 23 Oct, 2016


Nehemia

Neh. 1:6 - Toe-eigening van het onheil biddag, 11 Mar, 2015
Neh. 2:11-20 (BGT) Mt. 7:24-29 (BGT) - Vaste grond gezocht (Kerk&School) kinderdienst, 11 Feb, 2018
Neh. 9:1-37 1Tim. 2:1-7 - Ken je plaats 18 Feb, 2018


Esther

Est. 9:20-32 26 Feb, 2017


Job

Job. 1:21 - Geen kwaad Woord 19 Jan, 2020
Job. 1:21 1Kon. 17:17-24 - Elia gaat voor in opdragen biddag, 8 Mar, 2017
Job. 31:16-40 Job. 31:35-37 - Jezus' job 40-dagentijd, 29 Mar, 2020
Job. 31:35-37 - Jezus' job 40-dagentijd, 29 Mar, 2020
Job. 36:22-37:24 Job. 37:16 - Verwondering die niet over-drijft 23 Feb, 2020
Job. 37:14-38:15 Pred. 5:1 - Verborgen 17 Sep, 2017
Job. 37:16 - Verwondering die niet over-drijft 23 Feb, 2020
Job. 38:1-7 Job. 31:35-37 - Jezus' job 40-dagentijd, 29 Mar, 2020
Job. 40:3-14 Job. 31:35-37 - Jezus' job 40-dagentijd, 29 Mar, 2020
Job. 40:4-5 Pred. 5:1 - Verborgen 17 Sep, 2017
Job. 42:1-8 Job. 31:35-37 - Jezus' job 40-dagentijd, 29 Mar, 2020
Job. 42:2-8 Pred. 5:1 - Verborgen 17 Sep, 2017
Job. 42:8 Jak. 5:7-11 - Regen advent, 27 Nov, 2022


Psalmen

Ps. 1 Joh. 17:14-26 - Vragen en bomen langs de bekende weg b#pasen#7, 16 May, 2021
Ps. 2 Jes. 25:6-8 - Geen wees, geen waas wezenzondag; HA, 2 Jun, 2019
Ps. 2:12 Ps. 117 - Globale genade 15 May, 2022
Ps. 2:9(LXX) Opb. 12:10-12 - Geen tijd te verliezen oudjaar, 31 Dec, 2016
Ps. 4:9 - Slaap 23 Jul, 2017
Ps. 6 Job. 37:16 - Verwondering die niet over-drijft 23 Feb, 2020
Ps. 8 - De hand van God 10 Aug, 2014
Ps. 8:3 Joel. 3 - Naar de top pinksteren; doop, 20 May, 2018
Ps. 8:5b-7 Opb. 4:9-11 - Voor de voeten gooien 22 Jan, 2023
Ps. 14 Mic. 7 - Uitkijken? a#adv#4, 22 Dec, 2019
Ps. 14:1-3 HC. 2 6 Mar, 2016
Ps. 15 (pvn) Job. 31:35-37 - Jezus' job 40-dagentijd, 29 Mar, 2020
Ps. 15 Ps. 24 - Jezus gaat op bedevaart hemelvaart, 5 May, 2016
Ps. 16 (leesrooster) 2013 leesrooster - Op stage met de feestdagen
Ps. 16:6 Luc. 20:9-19 - Erfgenaam, aangenaam! c#40d#5; HA, 7 Apr, 2019
Ps. 16:10 Mt. 26:6-13 - Daar zit een luchtje aan HA, 2 Apr, 2017
Ps. 18:1-9 (tafel meditatie) Heb. 2:11-13 HA, 4 Sep, 2016
Ps. 19:1 Spr. 17:1 - Naar tevredenheid HA, 6 Jun, 2021
Ps. 19:8-11 Mt. 11:28-30 - Juk 40-dagentijd, 4 Mar, 2018
Ps. 19:2,3 1Sam. 3:1-18 b#epi#2, 17 Jan, 2021
Ps. 22 Joh. 19 - Gist op voorbereidingsdag goede vrijdag, 3 Apr, 2015
Ps. 22:15-27 (tafel meditatie) Heb. 2:11-13 HA, 4 Sep, 2016
Ps. 23:1 Ef. 3:14-21 - Beeld van de kerk 5 Nov, 2023
Ps. 23:1-4 Luc. 15:1-10 - De verloren herder 20 Oct, 2019
Ps. 24 - Jezus gaat op bedevaart hemelvaart, 5 May, 2016
Ps. 26 Job. 31:35-37 - Jezus' job 40-dagentijd, 29 Mar, 2020
Ps. 27:14 - Sterk en moedig 3 Sep, 2017
Ps. 30 (leesrooster) 2013 leesrooster - Op stage met de feestdagen
Ps. 36:1 HC. 2 6 Mar, 2016
Ps. 40 Luc. 22:14-20 - Nemen, zegenen, breken en delen HA; advent, 6 Dec, 2015
Ps. 40:7-9 2Pe. 1:16-21 - Vreugde om een briefje uit de hemel 21 Apr, 2024
Ps. 42 en 43 8 Oct, 2017
Ps. 46 - Schuilplaats 13 Feb, 2022
Ps. 49:8-16 (leesrooster) 2013 leesrooster - Op stage met de feestdagen
Ps. 51:12-13 Ps. 57:9-11 - Muziek als medicijn 14 May, 2023
Ps. 51:15-17 Jak. 5:14 - Durf te roepen bevestiging ambtsdragers, 1 Sep, 2019
Ps. 55:23 Mt. 11:28-30 - Juk 40-dagentijd, 4 Mar, 2018
Ps. 55:23 Joh. 14:14 - Verheerlijk verhoord biddag, 8 Mar, 2023
Ps. 65 - De stilte is verdwenen a#dankdag, 4 Nov, 2020
Ps. 66:10 Job. 1:21 - Geen kwaad Woord 19 Jan, 2020
Ps. 66:16 - Kom en hoor wat ik wil vertellen! startzondag; belijdenis, 9 Sep, 2018
Ps. 68:19c 2Kon. 2:1-18 - Elia's Hemelvaart c#hemelvaart, 26 May, 2022
Ps. 69:22 Joh. 19 - Gist op voorbereidingsdag goede vrijdag, 3 Apr, 2015
Ps. 80 Ef. 3:14-21 - Beeld van de kerk 5 Nov, 2023
Ps. 80:9-14 Luc. 20:9-19 - Erfgenaam, aangenaam! c#40d#5; HA, 7 Apr, 2019
Ps. 84 - Voor mensen eerlijk onderweg belijdenis, 18 Jun, 2023
Ps. 84 - Haardvuur 15 Oct, 2023
Ps. 84:4 Ps. 4:9 - Slaap 23 Jul, 2017
Ps. 87:4 Dt. 26:1-11 - De vreemdeling komt veilig thuis HA, 5 Feb, 2023
Ps. 90 - Uit mijn ogen oudjaar, 31 Dec, 2020
Ps. 91 Mt. 4 - Verzoeking 40-dagentijd, 22 Feb, 2015
Ps. 91:1-4(LXX) Luc. 1:35 - Enthousiast b#adv#4, 24 Dec, 2017
Ps. 91:12 Mar. 11:1-11 - Niet slechts op bezoek b#40d#6, 28 Mar, 2021
Ps. 91:15 - Bezoeking b#40d#1, 21 Feb, 2021
Ps. 95:6 Fil. 2:10 - Knielen 12 Jul, 2020
Ps. 96 - Zingen is verkondigen advent; HA, 3 Dec, 2017
Ps. 98:1,7-9 Ps. 96 - Zingen is verkondigen advent; HA, 3 Dec, 2017
Ps. 102:26-28 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Ps. 103 Mal. 1 voorbereiding HA, 24 Jul, 2016
Ps. 103:3,4 Joh. 20:1-10 & Joh. 5:8 - Sta op en wandel b#pasen; HA, 1 Apr, 2018
Ps. 103:4 - Corona - Onverdiend vertrouwen 40-dagentijd, 22 Mar, 2020
Ps. 103:4 Job. 31:35-37 - Jezus' job 40-dagentijd, 29 Mar, 2020
Ps. 103:12 Ps. 117 - Globale genade 15 May, 2022
Ps. 103:14 Ps. 90 - Uit mijn ogen oudjaar, 31 Dec, 2020
Ps. 104 Opb. 4 startzondag, 11 Sep, 2016
Ps. 107 - Dankdag dankdag, 2 Nov, 2022
Ps. 110 hemelvaart, 14 May, 2015
Ps. 111:10 2Kro. 1:7-13 - Wat heb je van mij nodig? biddag, 13 Mar, 2019
Ps. 116:11-14 - Dankbeker HA; b#wd, 6 Apr, 2023
Ps. 117 - Globale genade 15 May, 2022
Ps. 117:1 Hand. 2:1-13 - Het Woord vertaalt zich pinksteren, 31 May, 2020
Ps. 118 Opb. 7:9,10 - Loofhutten 23 Oct, 2016
Ps. 118 Mar. 11:1-11 - Niet slechts op bezoek b#40d#6, 28 Mar, 2021
Ps. 118:22 Luc. 24:36 na pasen, 4 May, 2014
Ps. 121:1,2 Joel. 3 - Naar de top pinksteren; doop, 20 May, 2018
Ps. 121:4 Ex. 31:12-17 - De gave van hangen 15 Jan, 2023
Ps. 122 - Stamcafe van vrede en recht 27 Jun, 2021
Ps. 130 - Hopen en Baden 12 Nov, 2016
Ps. 133:2 Luc. 17:11-19 - ...en wat zeg je dan? kinderdienst, 12 Nov, 2017
Ps. 139:13-16 Luc. 1:39-56 - Gezegende kring advent, 12 Dec, 2021
Ps. 141:2 Luc. 1:5-25 - Niet te geloven! HA, advent, 3 Dec, 2023
Ps. 145 - Oudjaar oudjaar, 31 Dec, 2021
Ps. 146 16 Feb, 2014
Ps. 146 Mar. 8 - Hoe zie je Jezus? 40-dagentijd, 22 Mar, 2015
Ps. 147:1-3 (tafel meditatie) Ex. 34:6-7 - Breken en helen verzoeningsdienst NGK-GKV; HA, 3 Jun, 2018
Ps. 150 - Praise je hees (Kerk&School) kinderdienst, 12 Feb, 2023
Ps. 57:9-11 - Muziek als medicijn 14 May, 2023


Spreuken

Spr. 1:8,9 Spr. 3:3 - Sier-raad 16 Jul, 2017
Spr. 3:3 - Sier-raad 16 Jul, 2017
Spr. 3:34 1Kor. 15:8-10a - God van misbaksels 1 May, 2022
Spr. 4:20-27 - Hartbewaking intrede en afscheid, 17 Sep, 2023
Spr. 6:21 Spr. 3:3 - Sier-raad 16 Jul, 2017
Spr. 7:3 Spr. 3:3 - Sier-raad 16 Jul, 2017
Spr. 8:12-9:12 Luc. 7:31-35 - Spelbreker 7 Feb, 2016
Spr. 9:8v Lev. 19:17-18 & Luc. 3:1-22 - Een nieuwe start nieuwjaar, 7 Jan, 2018
Spr. 9:10 2Kro. 1:7-13 - Wat heb je van mij nodig? biddag, 13 Mar, 2019
Spr. 17:1 - Naar tevredenheid HA, 6 Jun, 2021
Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Spr. 27:19,20 HC. 44 3 May, 2015
Spr. 30:8-9 HC. 50 15 Nov, 2015


Prediker

Pred. 2 27 Jul, 2014
Pred. 2:18-24 Luc. 12:13-21 19 Jan, 2014
Pred. 5:1 - Verborgen 17 Sep, 2017
Pred. 7:15-22 HC. 2 6 Mar, 2016
Pred. 9:7-10 - Genieten 27 Nov, 2016


Hooglied

Hgl. 8:3,5a Heb. 12:2a - Geduld van en met God 23 Jun, 2019


Jesaja

Jes. 11:6-8 Jes. 65:17-25 (BGT) - Ben je er klaar voor? b#adv#3; kinderdienst, 13 Dec, 2020
Jes. 1:18 1Joh. 1:7 - God van Licht doop, 27 Jan, 2019
Jes. 2:4 Joel. 3 - Naar de top pinksteren; doop, 20 May, 2018
Jes. 5:1,2 Luc. 20:9-19 - Erfgenaam, aangenaam! c#40d#5; HA, 7 Apr, 2019
Jes. 6:1-13 HC. 47 - Heiligen (1e bede) 28 Jun, 2015
Jes. 6:3 Joel. 3 - Naar de top pinksteren; doop, 20 May, 2018
Jes. 6:3 Opb. 4:9-11 - Voor de voeten gooien 22 Jan, 2023
Jes. 6:9-11 Mt. 13:10-17 - Raadsels 25 Oct, 2015
Jes. 6:1-8 Luc. 5:1-11 - Ik begrijp niets van vissen. Ga je mee? c#epi#5, 10 Feb, 2019
Jes. 8:14 Luc. 24:36 na pasen, 4 May, 2014
Jes. 8:17,18 (tafel meditatie) Heb. 2:11-13 HA, 4 Sep, 2016
Jes. 9:4 1Tes. 3:9-13 - Vecht of vlucht? HA; c#adv#1, 2 Dec, 2018
Jes. 10:5-34, Jes. 9:7 Jes. 11:1-11 - Dat hakt erin? advent, 7 Dec, 2014
Jes. 11:1-11 - Dat hakt erin? advent, 7 Dec, 2014
Jes. 11:6-9 Mt. 10:16 - Als een slang en duif tussen wolven 40-dagentijd, 28 Feb, 2016
Jes. 25:6 Spr. 17:1 - Naar tevredenheid HA, 6 Jun, 2021
Jes. 25:6-8 - Geen wees, geen waas wezenzondag; HA, 2 Jun, 2019
Jes. 35:1-10 (tafel) Ps. 96 - Zingen is verkondigen advent; HA, 3 Dec, 2017
Jes. 35:1-10 Mar. 7:31-37 - Het Woord laat van zich horen b#zo#9, 19 Aug, 2018
Jes. 35:3-4 Ps. 27:14 - Sterk en moedig 3 Sep, 2017
Jes. 37:8-20,33-38 Ps. 46 - Schuilplaats 13 Feb, 2022
Jes. 40:1-11 - Het Woord in eigen persoon advent, 14 Dec, 2014
Jes. 40:4 1Tes. 3:9-13 - Vecht of vlucht? HA; c#adv#1, 2 Dec, 2018
Jes. 40:9-11 (leesrooster) 2013 leesrooster - Buiging kerst
Jes. 40:12-28 Pred. 5:1 - Verborgen 17 Sep, 2017
Jes. 42:1-13 Mar. 8 - Hoe zie je Jezus? 40-dagentijd, 22 Mar, 2015
Jes. 42:1-9 Luc. 2:22-40 - Nieuw in oude armen oudjaar; b#kerst#1, 31 Dec, 2017
Jes. 42:1-9 Mt. 3:13-17 - Omgedoopt tot het zwart schaap a#epi#1, 12 Jan, 2020
Jes. 43:1 Joh. 1:43-51 - Geroepen met pretoogjes b#epi#2, 21 Jan, 2018
Jes. 47:13,14 Mt. 2:1-12 - Niet goed wijs? kerst, 25 Dec, 2022
Jes. 49:1-13 Luc. 2:22-40 - Nieuw in oude armen oudjaar; b#kerst#1, 31 Dec, 2017
Jes. 52:7 1Tes. 3:9-13 - Vecht of vlucht? HA; c#adv#1, 2 Dec, 2018
Jes. 52:7-10 (BGT) Sef. 3:14-20 - Lach-band c#adv#3, 16 Dec, 2018
Jes. 52:1-12 Jes. 52:12 - Haast HA; advent, 5 Dec, 2021
Jes. 52:12 - Haast HA; advent, 5 Dec, 2021
Jes. 52:7 Ef. 6:15 - Kun je met God uit de voeten? 24 Nov, 2019
Jes. 53:3-5,11 Joh. 20:1-10 & Joh. 5:8 - Sta op en wandel b#pasen; HA, 1 Apr, 2018
Jes. 53:4,5 Mt. 26:6-13 - Daar zit een luchtje aan HA, 2 Apr, 2017
Jes. 53:5 Joh. 20:19-29 - Raak de wonden aan kerkverlating, 10 Nov, 2019
Jes. 53:4a Ps. 103:4 - Corona - Onverdiend vertrouwen 40-dagentijd, 22 Mar, 2020
Jes. 55:1-13 Mt. 13:10-17 - Raadsels 25 Oct, 2015
Jes. 56:1-8 Ex. 31:12-17 - De gave van hangen 15 Jan, 2023
Jes. 58:7 HC. 50 15 Nov, 2015
HC. 5 & Jes. 59 - Op eigen kracht 29 May, 2016
Jes. 59:2 (nbg'51) Ex. 3:5 - Blotevoetenpad 19 Sep, 2021
Jes. 65:17-25 (BGT) - Ben je er klaar voor? b#adv#3; kinderdienst, 13 Dec, 2020
Jes. 66:10-13 1Pe. 2:2 - Moedermelk a#pasen#5, 10 May, 2020


Jeremia

Jer. 9:22-23 1Kor. 1:26-31 - Blij met geloof 16 Jun, 2019
Jer. 6:9-21 Jer. 6:16 - Vragen naar de bekende weg 19 Nov, 2017
Jer. 6:16 - Vragen naar de bekende weg 19 Nov, 2017
Jer. 17:9 Spr. 4:20-27 - Hartbewaking intrede en afscheid, 17 Sep, 2023
Jer. 17:5-13 Ps. 130 - Hopen en Baden 12 Nov, 2016
Jer. 17:9 2Pe. 1:16-21 - Vreugde om een briefje uit de hemel 21 Apr, 2024
Jer. 23:1-6 Luc. 15:1-10 - De verloren herder 20 Oct, 2019
Jer. 29:1-14 1Pe. 3:13-17 - Hoop 21 Jun, 2015
Jer. 29:7 1Tim. 2:1-7 - Ken je plaats 18 Feb, 2018
Jer. 31:29 1Kon. 17:17-24 - Elia gaat voor in opdragen biddag, 8 Mar, 2017
Jer. 31:31-33 (tafel meditatie) Ex. 34:6-7 - Breken en helen verzoeningsdienst NGK-GKV; HA, 3 Jun, 2018
Jer. 31:31-34 Spr. 3:3 - Sier-raad 16 Jul, 2017
Jer. 31:33b Spr. 4:20-27 - Hartbewaking intrede en afscheid, 17 Sep, 2023
Jer. 32:9 Gen. 23 - Een graf voor Sara 28 Jul, 2019
Jer. 52:1-30 Kl. 1 - Ach! 8 Nov, 2015


Klaagliederen

Kl. 1 - Ach! 8 Nov, 2015
Mt. 27:40 & Kl. 5 - Jij was toch die man? goede vrijdag, 14 Apr, 2017


Ezechiël

Eze. 9:3, 10:4-6,18,19, 11:22,23 Hand. 1:9 - In de wolken hemelvaart, 10 May, 2018
Eze. 11:19,20 (tafel meditatie) Ex. 34:6-7 - Breken en helen verzoeningsdienst NGK-GKV; HA, 3 Jun, 2018
Eze. 11:19v Lev. 19:17-18 & Luc. 3:1-22 - Een nieuwe start nieuwjaar, 7 Jan, 2018
Eze. 16:3-14,60 1Kor. 15:8-10a - God van misbaksels 1 May, 2022
Eze. 18:2 1Kon. 17:17-24 - Elia gaat voor in opdragen biddag, 8 Mar, 2017
Eze. 25:12,13 Mal. 1 voorbereiding HA, 24 Jul, 2016
Eze. 34:1-31 Joh. 10:16 11 Jan, 2015
Eze. 34:1-16 Joh. 10:11-16 - Ubuntu b#pasen#4; bevestiging ambtsdragers, 25 Apr, 2021
Eze. 36:26v Lev. 19:17-18 & Luc. 3:1-22 - Een nieuwe start nieuwjaar, 7 Jan, 2018
Eze. 37:1-14 Rech. 15:18-19 - Dorst naar God 21 Oct, 2018
Eze. 47 Joh. 7:37-39 12 Oct, 2014
Eze. 47:1-12 Rech. 15:18-19 - Dorst naar God 21 Oct, 2018


Daniël

Dan. 2 Luc. 24:36 na pasen, 4 May, 2014
Dan. 7:9,10 Opb. 4:9-11 - Voor de voeten gooien 22 Jan, 2023
Dan. 7:13,14 Hand. 1:9 - In de wolken hemelvaart, 10 May, 2018


Hosea

Hos. 10:1-2a Luc. 20:9-19 - Erfgenaam, aangenaam! c#40d#5; HA, 7 Apr, 2019
Hos. 11 - De brul 7 Sep, 2014


Joël

Joel. 2:32 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Joel. 3 - Naar de top pinksteren; doop, 20 May, 2018
Joel. 3:9,10 Mic. 4:1-8 - Op(en)trekken a#adv#2, 8 Dec, 2019
Joel. 4:9-15 Joel. 3 - Naar de top pinksteren; doop, 20 May, 2018


Amos


Obadja


Jona

Jona. 1 - De doop van Jona doop, 25 Jun, 2017
Jona. 2 - Die komt er wel (onderwater-geloof) 2 Jul, 2017
Jona. 2 Ps. 130 - Hopen en Baden 12 Nov, 2016
Jona. 3 Jona. 4 - Grote Verzoendag voorbereiding HA; michazondag, 18 Oct, 2015
Jona. 4 - Grote Verzoendag voorbereiding HA; michazondag, 18 Oct, 2015
Jona. 4:11 Nah. 1 - God van wraak 2 Jul, 2023


Micha

Mic. 3:9-12 Mic. 4:1-8 - Op(en)trekken a#adv#2, 8 Dec, 2019
Mic. 4:1-8 - Op(en)trekken a#adv#2, 8 Dec, 2019
Mic. 6:1-8 - Michazondag michazondag, 16 Oct, 2016
Mic. 6:8 Dt. 15:1-11 - Kwijtschelden of betaald zetten? michazondag; b#he#4, 14 Oct, 2018
Mic. 7 - Uitkijken? a#adv#4, 22 Dec, 2019
Mic. 7:19 Ps. 130 - Hopen en Baden 12 Nov, 2016


Nahum


Habakuk

Hab. 1 Hab. 3 - Zo niet, dan toch! 15 Jul, 2018
Hab. 2:13 Nah. 1 - God van wraak 2 Jul, 2023
Hab. 3 - Zo niet, dan toch! 15 Jul, 2018


Sefanja

Sef. 1:1-18 Sef. 3:14-20 - Lach-band c#adv#3, 16 Dec, 2018
Sef. 3:14-20 - Lach-band c#adv#3, 16 Dec, 2018


Haggaï


Zacharia

Zach. 3 - De make-over intrede en afscheid, 27 Apr, 2014
Zach. 3 (leesrooster) 2013 leesrooster - Buiging kerst
Zach. 9:9 Mar. 11:1-11 - Niet slechts op bezoek b#40d#6, 28 Mar, 2021
Zach. 12:10 Joh. 19 - Gist op voorbereidingsdag goede vrijdag, 3 Apr, 2015
Zach. 12:10 Joh. 3:21 - Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is pinksteren, 24 May, 2015
Zach. 12:10 Rom. 11:27 - Bondje sluiten? HA; Israëlzondag, 2 Oct, 2022
Zach. 14 Opb. 7:9,10 - Loofhutten 23 Oct, 2016
Zach. 14:1-9 1Tes. 3:9-13 - Vecht of vlucht? HA; c#adv#1, 2 Dec, 2018


Maleachi

Mal. 1 voorbereiding HA, 24 Jul, 2016
Mal. 3:24 Joh. 1:1-18 kerst, 25 Dec, 2014
Mal. 4:23,24 Joh. 3:30 intrede en afscheid, 20 Sep, 2015


Mattheüs

Mt. 1 (leesrooster) 2013 leesrooster - Buiging kerst
Mt. 1:16 - Stamboom kerst, 25 Dec, 2016
Mt. 1:18-25 Joh. 1:1-18 kerst, 25 Dec, 2014
Mt. 2:1-12 - Niet goed wijs? kerst, 25 Dec, 2022
Mt. 3:7-4:11 Mt. 3:13-17 - Omgedoopt tot het zwart schaap a#epi#1, 12 Jan, 2020
Mt. 3:11 1Kor. 15:8-10a - God van misbaksels 1 May, 2022
Mt. 3:13-17 - Omgedoopt tot het zwart schaap a#epi#1, 12 Jan, 2020
Mt. 3:13-17 (leesrooster) 2013 leesrooster - Buiging kerst
Mt. 3:14-15 Luc. 3:22 - Identiteit c#epi#1, 13 Jan, 2019
Mt. 4 - Verzoeking 40-dagentijd, 22 Feb, 2015
Mt. 4:1-11 Ps. 91:15 - Bezoeking b#40d#1, 21 Feb, 2021
Mt. 5:1-12 Mt. 7:24-29 (BGT) - Vaste grond gezocht (Kerk&School) kinderdienst, 11 Feb, 2018
Mt. 5:1-20 Opb. 21:1-8 - Spoiler Alert! oudjaar, 31 Dec, 2018
Mt. 5:3 Luc. 11:5-13 (BGT) - Klop jij? 8 Mar, 2020
Mt. 5:3-10 Mic. 6:1-8 - Michazondag michazondag, 16 Oct, 2016
Mt. 5:9 Ef. 6:15 - Kun je met God uit de voeten? 24 Nov, 2019
Mt. 5:13-20 Kol. 3:12-17 - Kleren maken de man bevestiging ambtsdragers, 27 Aug, 2017
Mt. 5:20 Luc. 6:1-5 - Niet de gebaande weg voorbereiding HA, 24 Jan, 2016
Mt. 5:20 Luc. 18:9-14 - Farizeeër en Tollenaar 2 Oct, 2016
Mt. 5:38-40 Rech. 16:21-31 - Molensteen HA, 7 Oct, 2018
Mt. 5:38-48 Kol. 3:12-17 - Kleren maken de man bevestiging ambtsdragers, 27 Aug, 2017
Mt. 5:44v 1Tim. 2:1-7 - Ken je plaats 18 Feb, 2018
Mt. 6:1-4 Mic. 6:1-8 - Michazondag michazondag, 16 Oct, 2016
Mt. 6:1-6 Rom. 8:19 - Geborgen HA, 1 Oct, 2017
Mt. 6:7-13 - Het gewone bidden tussen hemel en aarde biddag, 10 Mar, 2021
Mt. 6:13 Job. 1:21 - Geen kwaad Woord 19 Jan, 2020
Mt. 6:24-34 HC. 44 3 May, 2015
Mt. 6:24-34 Mt. 6:34 - Zorgen oudjaar, 31 Dec, 2022
Mt. 6:24-34* Ps. 46 - Schuilplaats 13 Feb, 2022
Mt. 6:25-27 Mic. 6:1-8 - Michazondag michazondag, 16 Oct, 2016
Mt. 6:25-34 HC. 50 15 Nov, 2015
Mt. 6:26 Rom. 12:1 - Mag ik een beroep op je doen? 27 Feb, 2022
Mt. 6:31-34 Mic. 6:1-8 - Michazondag michazondag, 16 Oct, 2016
Mt. 6:33 2Kro. 1:7-13 - Wat heb je van mij nodig? biddag, 13 Mar, 2019
Mt. 6:33 Spr. 17:1 - Naar tevredenheid HA, 6 Jun, 2021
Mt. 6:34 - Zorgen oudjaar, 31 Dec, 2022
Mt. 6:34 Luc. 4:14-22 - Een genadejaar voor vandaag michazondag, 18 Oct, 2020
Mt. 6:34 Mt. 6:7-13 - Het gewone bidden tussen hemel en aarde biddag, 10 Mar, 2021
Mt. 7:2 Jak. 5:7-11 - Regen advent, 27 Nov, 2022
Mt. 7:7-20 Hab. 3 - Zo niet, dan toch! 15 Jul, 2018
Mt. 7:9 Mt. 6:7-13 - Het gewone bidden tussen hemel en aarde biddag, 10 Mar, 2021
Mt. 7:14 Mt. 13:44 - Ik zie ik zie wat jij niet ziet 20 Mar, 2022
Mt. 7:24-29 (BGT) - Vaste grond gezocht (Kerk&School) kinderdienst, 11 Feb, 2018
Mt. 8:1 Mt. 7:24-29 (BGT) - Vaste grond gezocht (Kerk&School) kinderdienst, 11 Feb, 2018
Mt. 8:8 1Kor. 15:8-10a - God van misbaksels 1 May, 2022
Mt. 8:18-27 Ps. 4:9 - Slaap 23 Jul, 2017
Mt. 9:9-13 2Pe. 1:16-21 - Vreugde om een briefje uit de hemel 21 Apr, 2024
Mt. 9:9-15 Ex. 24:11 - Zien, eten en drinken 40-dagentijd; voorbereiding HA, 19 Mar, 2017
Mt. 10:15 Mt. 22:1-14 - Alles staat klaar 29 Oct, 2017
Mt. 10:16 - Als een slang en duif tussen wolven 40-dagentijd, 28 Feb, 2016
Mt. 10:24-33 Mt. 10:25a - Volgen volgens Jezus a#zo#1, 21 Jun, 2020
Mt. 10:25a - Volgen volgens Jezus a#zo#1, 21 Jun, 2020
Mt. 10:40 Rom. 16 - M/V en Ambt 19 Jun, 2016
Mt. 10:40-42 Rom. 3:22-24 - Geen onderscheid? bevestiging ambtsdragers, 26 Aug, 2018
Mt. 11:14 Joh. 3:30 intrede en afscheid, 20 Sep, 2015
Mt. 11:24 Mt. 22:1-14 - Alles staat klaar 29 Oct, 2017
Mt. 11:28 Lev. 25:1-22 - De grote reset 26 Apr, 2020
Mt. 11:28-30 - Juk 40-dagentijd, 4 Mar, 2018
Mt. 11:28-30 Jer. 6:16 - Vragen naar de bekende weg 19 Nov, 2017
Mt. 12:20 1Sam. 3:1-18 b#epi#2, 17 Jan, 2021
Mt. 12:38-42 Jona. 1 - De doop van Jona doop, 25 Jun, 2017
Mt. 12:46-50 Ef. 3:14-21 - Beeld van de kerk 5 Nov, 2023
Mt. 13:10-17 - Raadsels 25 Oct, 2015
Mt. 13:11 Luc. 6:12-19 - De menigte, de 72, de 12, de 3, de ene 15 Sep, 2019
Mt. 13:16,17 Joh. 20:19-29 - Raak de wonden aan kerkverlating, 10 Nov, 2019
Mt. 13:16,17 2Kon. 6:16 - Wij zijn met meer 17 Oct, 2021
Mt. 13:24-30 Mt. 22:1-14 - Alles staat klaar 29 Oct, 2017
Mt. 13:33 Mar. 8 - Hoe zie je Jezus? 40-dagentijd, 22 Mar, 2015
Mt. 13:43-52 Mt. 13:44 - Ik zie ik zie wat jij niet ziet 20 Mar, 2022
Mt. 13:44 - Ik zie ik zie wat jij niet ziet 20 Mar, 2022
Mt. 13:52 Luc. 24:36 na pasen, 4 May, 2014
Mt. 15:19 Spr. 4:20-27 - Hartbewaking intrede en afscheid, 17 Sep, 2023
Mt. 16:17,18 - Kerk. De plek waar we God doorkrijgen 24 Apr, 2016
Mt. 21:33-40,46 Mt. 22:1-14 - Alles staat klaar 29 Oct, 2017
Mt. 22:1-14 - Alles staat klaar 29 Oct, 2017
Mt. 24:1-14 1Kor. 13:1-7 - Liefde is... 19 Oct, 2014
Mt. 25:14-30 - Gods economie van niet-genoeg 31 Jan, 2021
Mt. 25:21 Opb. 4:9-11 - Voor de voeten gooien 22 Jan, 2023
Mt. 25:31-46 Ef. 1:4-6 - De kiezer heeft altijd gelijk voorbereiding HA, 26 May, 2019
Mt. 25:34-40 HC. 50 15 Nov, 2015
Mt. 25:35 Opb. 21:1-8 - Spoiler Alert! oudjaar, 31 Dec, 2018
Mt. 25:35-36 Jak. 5:19,20 - (FvG thema 5) Verbondenheid 21 May, 2017
Mt. 26:6-13 - Daar zit een luchtje aan HA, 2 Apr, 2017
Mt. 26:6-15 Dt. 15:1-11 - Kwijtschelden of betaald zetten? michazondag; b#he#4, 14 Oct, 2018
Mt. 26:38 Ps. 42 en 43 8 Oct, 2017
Mt. 26:39 Fil. 2:10 - Knielen 12 Jul, 2020
Mt. 26:42 Mt. 6:7-13 - Het gewone bidden tussen hemel en aarde biddag, 10 Mar, 2021
Mt. 26:53 Mar. 11:1-11 - Niet slechts op bezoek b#40d#6, 28 Mar, 2021
Mt. 26:55 Mic. 4:1-8 - Op(en)trekken a#adv#2, 8 Dec, 2019
Mt. 26:61 Lev. 25:1-22 - De grote reset 26 Apr, 2020
Mt. 27:40 & Kl. 5 - Jij was toch die man? goede vrijdag, 14 Apr, 2017
Mt. 27:51 Mar. 15:38 - Hartverscheurend goede vrijdag, 15 Apr, 2022
Mt. 27:57 Hand. 2:44 - Alles gemeenschappelijk - Ongedwongen gul 4 Jun, 2023
Mt. 28:16-20 Ps. 110 hemelvaart, 14 May, 2015
Mt. 28:16-20 Luc. 20:38 - De God van levenden eeuwigheidszondag, 20 Nov, 2022
Mt. 28:19,20 Mt. 10:16 - Als een slang en duif tussen wolven 40-dagentijd, 28 Feb, 2016
Mt. 28:20 Luc. 2:12 - Ingewikkeld kerst, 25 Dec, 2015
Mt. 28:20 Ps. 96 - Zingen is verkondigen advent; HA, 3 Dec, 2017
Mt. 28:20 Ef. 1-2:10 & HC. 18 - Hoofd in de wolken, voeten in de klei 15 Apr, 2018


Marcus

Mar. 3:20-21, 31-35 Jud. 1 - Bescheiden strijden 16 Sep, 2018
Mar. 4:41 Mar. 7:31-37 - Het Woord laat van zich horen b#zo#9, 19 Aug, 2018
Mar. 4:41 Jz. 4:9 - Een teken dat je thuis bent 3 Nov, 2019
Mar. 6:1-6 Jud. 1 - Bescheiden strijden 16 Sep, 2018
Mar. 7:1-16, 21-23 Mar. 7:31-37 - Het Woord laat van zich horen b#zo#9, 19 Aug, 2018
Mar. 7:21 Spr. 4:20-27 - Hartbewaking intrede en afscheid, 17 Sep, 2023
Mar. 7:31-37 - Het Woord laat van zich horen b#zo#9, 19 Aug, 2018
Mar. 8 - Hoe zie je Jezus? 40-dagentijd, 22 Mar, 2015
Mar. 8:38 Ef. 6:15 - Kun je met God uit de voeten? 24 Nov, 2019
Mar. 9:42 Rech. 16:21-31 - Molensteen HA, 7 Oct, 2018
Mar. 10:17-22 1Pe. 4:8 - Heb elkaar lief! 15 Jan, 2017
Mar. 10:45 Rom. 7:1-6 & HC. 16-17 - Tot de dood ons scheidt 10 Dec, 2017
Mar. 11:1-11 - Niet slechts op bezoek b#40d#6, 28 Mar, 2021
Mar. 11:24 Joh. 17:14-26 - Vragen en bomen langs de bekende weg b#pasen#7, 16 May, 2021
Mar. 12:28-44* Mic. 4:1-8 - Op(en)trekken a#adv#2, 8 Dec, 2019
Mar. 13:28-37 (BGT) - Zie je al wat? b#adv#1; kinderdienst, 29 Nov, 2020
Mar. 14:7 Luc. 11:5-13 (BGT) - Klop jij? 8 Mar, 2020
Mar. 14:12-21 Ps. 116:11-14 - Dankbeker HA; b#wd, 6 Apr, 2023
Mar. 14:28 Joh. 20:1-10 & Joh. 5:8 - Sta op en wandel b#pasen; HA, 1 Apr, 2018
Mar. 14:34 Ps. 42 en 43 8 Oct, 2017
Mar. 14:36 Luc. 1:35 - Enthousiast b#adv#4, 24 Dec, 2017
Mar. 14:36 Ps. 116:11-14 - Dankbeker HA; b#wd, 6 Apr, 2023
Mar. 15:22-37 Mar. 15:38 - Hartverscheurend goede vrijdag, 15 Apr, 2022
Mar. 15:38 - Hartverscheurend goede vrijdag, 15 Apr, 2022
Mar. 16:1-8 - Pasen met een open einde pasen, 12 Apr, 2020
Mar. 16:15-20 1Kor. 12 - Overgave pinksteren, 28 May, 2023


Lucas

Luc. 1:5-25 - Niet te geloven! HA, advent, 3 Dec, 2023
Luc. 1:26-38 Luc. 1:35 - Enthousiast b#adv#4, 24 Dec, 2017
Luc. 1:35 - Enthousiast b#adv#4, 24 Dec, 2017
Luc. 1:35 HC. 12 - De Heilige Geest werkt als zalfolie 22 Jan, 2017
Luc. 1:39-56 - Gezegende kring advent, 12 Dec, 2021
Luc. 1:51-53 Jak. 5:4 10 Jan, 2016
Luc. 1:51-53 Ps. 96 - Zingen is verkondigen advent; HA, 3 Dec, 2017
Luc. 1:52-53 1Kor. 1:18-31 - God draait alles om HA, 2 Feb, 2020
Luc. 1:80 Luc. 2:52 - Ben je mal?! 1 Jan, 2023
Luc. 2:1-20 (BGT) - Van geloven naar loven c#kerst, 25 Dec, 2018
Luc. 2:1-20 - Thuiswerken b#kerst, 25 Dec, 2020
Luc. 2:12 - Ingewikkeld kerst, 25 Dec, 2015
Luc. 2:22-32,39-40 Luc. 2:29 - Laat gaan a#kerst#1, 29 Dec, 2019
Luc. 2:22-40 - Nieuw in oude armen oudjaar; b#kerst#1, 31 Dec, 2017
Luc. 2:29 - Laat gaan a#kerst#1, 29 Dec, 2019
Luc. 2:41-52 Luc. 2:52 - Ben je mal?! 1 Jan, 2023
Luc. 2:52 - Ben je mal?! 1 Jan, 2023
Lev. 19:17-18 & Luc. 3:1-22 - Een nieuwe start nieuwjaar, 7 Jan, 2018
Luc. 3:7-14 Mt. 3:13-17 - Omgedoopt tot het zwart schaap a#epi#1, 12 Jan, 2020
Luc. 3:21,22 HC. 12 - De Heilige Geest werkt als zalfolie 22 Jan, 2017
Luc. 3:22 - Identiteit c#epi#1, 13 Jan, 2019
Luc. 3:23-38 Mt. 1:16 - Stamboom kerst, 25 Dec, 2016
Luc. 4:1-13 2Kor. 3:17 - Ontdek je vrijheid c#40d#1, 10 Mar, 2019
Luc. 4:13-30 HC. 12 - De Heilige Geest werkt als zalfolie 22 Jan, 2017
Luc. 4:14-22 - Een genadejaar voor vandaag michazondag, 18 Oct, 2020
Luc. 4:18-19 HC. 5 & Jes. 59 - Op eigen kracht 29 May, 2016
Luc. 5:1-11 - Ik begrijp niets van vissen. Ga je mee? c#epi#5, 10 Feb, 2019
Luc. 5:31 Jona. 2 - Die komt er wel (onderwater-geloof) 2 Jul, 2017
Luc. 6:1-5 - Niet de gebaande weg voorbereiding HA, 24 Jan, 2016
Luc. 6:12-19 - De menigte, de 72, de 12, de 3, de ene 15 Sep, 2019
Luc. 6:20 Luc. 11:5-13 (BGT) - Klop jij? 8 Mar, 2020
Luc. 6:27-38 - Mateloze Liefde c#epi#7, 24 Feb, 2019
Luc. 6:28 1Tim. 2:1-7 - Ken je plaats 18 Feb, 2018
Luc. 7:18-23 - Als je het even niet ziet... advent, 19 Dec, 2021
Luc. 7:31-35 - Spelbreker 7 Feb, 2016
Luc. 7:36-50 1Pe. 4:8 - Heb elkaar lief! 15 Jan, 2017
Luc. 8:26-36 Jak. 5:19,20 - (FvG thema 5) Verbondenheid 21 May, 2017
Luc. 9:22-25 Ex. 12:11-13 - In de startblokken HA; b#wd, 29 Mar, 2018
Luc. 9:26 Ef. 6:15 - Kun je met God uit de voeten? 24 Nov, 2019
Luc. 10:8-11 HC. 48 49 biddag, 12 Jul, 2015
Luc. 10:17–18 Opb. 12:10-12 - Geen tijd te verliezen oudjaar, 31 Dec, 2016
Luc. 10:18-20 Job. 1:21 - Geen kwaad Woord 19 Jan, 2020
Luc. 10:25-28 HC. 24 - Wat moet ik doen? 16 Mar, 2014
Luc. 10:25-37 - Eenheidszondag 21 Jan, 2024
Luc. 11:5-13 (BGT) - Klop jij? 8 Mar, 2020
Luc. 11:20 Ps. 8 - De hand van God 10 Aug, 2014
Luc. 11:46 Mt. 11:28-30 - Juk 40-dagentijd, 4 Mar, 2018
Luc. 12:4 1Pe. 3:13-17 - Hoop 21 Jun, 2015
Luc. 12:13-21 19 Jan, 2014
Luc. 13:1-9 - Commentator c#40d#3, 24 Mar, 2019
Luc. 13:6-9 Hab. 3 - Zo niet, dan toch! 15 Jul, 2018
Luc. 13:10-28 HC. 48 49 biddag, 12 Jul, 2015
Luc. 14:10 Joh. 3:30 intrede en afscheid, 20 Sep, 2015
Luc. 14:18b-20 Mt. 22:1-14 - Alles staat klaar 29 Oct, 2017
Luc. 15:1-10 - De verloren herder 20 Oct, 2019
Luc. 15:1-10 - Verlamd 24 Jan, 2022
Luc. 17:11-19 - ...en wat zeg je dan? kinderdienst, 12 Nov, 2017
Luc. 17:20-21 HC. 48 49 biddag, 12 Jul, 2015
Luc. 17:28-33 Gen. 19:15-17 - Lot 14 Jul, 2019
Luc. 18:15-16 Luc. 6:12-19 - De menigte, de 72, de 12, de 3, de ene 15 Sep, 2019
Luc. 18:9-14 - Farizeeër en Tollenaar 2 Oct, 2016
Luc. 19:1-10 - Zacheus (Kerk&School) kinderdienst, 14 Feb, 2016
Luc. 19:9 Luc. 4:14-22 - Een genadejaar voor vandaag michazondag, 18 Oct, 2020
Luc. 19:41-44 Luc. 23:27-31 - Huil niet om mij goede vrijdag, 19 Apr, 2019
Luc. 20:9-18 Luc. 24:36 na pasen, 4 May, 2014
Luc. 20:9-19 - Erfgenaam, aangenaam! c#40d#5; HA, 7 Apr, 2019
Luc. 20:27-40 Luc. 20:38 - De God van levenden eeuwigheidszondag, 20 Nov, 2022
Luc. 20:38 - De God van levenden eeuwigheidszondag, 20 Nov, 2022
Luc. 21:25-38 1Tes. 3:9-13 - Vecht of vlucht? HA; c#adv#1, 2 Dec, 2018
Luc. 22:14-20 - Nemen, zegenen, breken en delen HA; advent, 6 Dec, 2015
Luc. 22:27 - In de bediening HA; witte donderdag, 24 Mar, 2016
Luc. 22:42 Luc. 20:9-19 - Erfgenaam, aangenaam! c#40d#5; HA, 7 Apr, 2019
Luc. 22:42 Joh. 17:14-26 - Vragen en bomen langs de bekende weg b#pasen#7, 16 May, 2021
Luc. 23:13-25 - Niet nadenken; kruisig Hem. b#gv, 2 Apr, 2021
Luc. 23:27-31 - Huil niet om mij goede vrijdag, 19 Apr, 2019
Luc. 23:43 Luc. 4:14-22 - Een genadejaar voor vandaag michazondag, 18 Oct, 2020
Luc. 24:12 - Opstanding van Petrus pasen; belijdenis, 27 Mar, 2016
Luc. 24:36 na pasen, 4 May, 2014


Johannes

Joh. 1:1-18 kerst, 25 Dec, 2014
Joh. 1:15 Luc. 2:22-40 - Nieuw in oude armen oudjaar; b#kerst#1, 31 Dec, 2017
Joh. 1:18 Ex. 24:11 - Zien, eten en drinken 40-dagentijd; voorbereiding HA, 19 Mar, 2017
Joh. 1:29-42 Joh. 1:43-51 - Geroepen met pretoogjes b#epi#2, 21 Jan, 2018
Joh. 1:35-40 Luc. 7:18-23 - Als je het even niet ziet... advent, 19 Dec, 2021
Joh. 1:43-51 - Geroepen met pretoogjes b#epi#2, 21 Jan, 2018
Joh. 2:1-12 - Vreugde uit gehoorzaamheid b#epi#3, 19 Feb, 2017
Joh. 2:19 Mt. 27:40 & Kl. 5 - Jij was toch die man? goede vrijdag, 14 Apr, 2017
Joh. 2:19 Lev. 25:1-22 - De grote reset 26 Apr, 2020
Joh. 3:1-8 Luc. 1:35 - Enthousiast b#adv#4, 24 Dec, 2017
Joh. 3:14-21 Joh. 1:1-18 kerst, 25 Dec, 2014
Joh. 3:21 - Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is pinksteren, 24 May, 2015
Joh. 3:30 intrede en afscheid, 20 Sep, 2015
Joh. 3:30 Luc. 7:18-23 - Als je het even niet ziet... advent, 19 Dec, 2021
Joh. 3:34 HC. 12 - De Heilige Geest werkt als zalfolie 22 Jan, 2017
Joh. 4:1-30 - Plugin jeugddienst, 17 Jun, 2018
Joh. 4:7-15 Joh. 20:24-31 - (FvG thema 1) Verlangen naar God 23 Apr, 2017
Joh. 5:19 HC. 14 & Heb. 3:1 - Rust als 2e natuur 11 Jun, 2017
Joh. 20:1-10 & Joh. 5:8 - Sta op en wandel b#pasen; HA, 1 Apr, 2018
Joh. 6:25-36 BGT Joh. 6:35 - Broodnodig 3 Apr, 2022
Joh. 6:30-35 Joh. 20:24-31 - (FvG thema 1) Verlangen naar God 23 Apr, 2017
Joh. 6:35 - Broodnodig 3 Apr, 2022
Joh. 6:35 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Joh. 6:57 HC. 14 & Heb. 3:1 - Rust als 2e natuur 11 Jun, 2017
Joh. 6:62 2Kon. 2:1-18 - Elia's Hemelvaart c#hemelvaart, 26 May, 2022
Joh. 7:1-16, 33-36 Joh. 7:37-39 12 Oct, 2014
Joh. 7:5 Jud. 1 - Bescheiden strijden 16 Sep, 2018
Joh. 7:37-38 Opb. 21:1-8 - Spoiler Alert! oudjaar, 31 Dec, 2018
Joh. 7:37-39 12 Oct, 2014
Joh. 8:11 Fil. 2:6-11 - Beweging 4 Jan, 2015
Joh. 8:12 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Joh. 8:38 HC. 14 & Heb. 3:1 - Rust als 2e natuur 11 Jun, 2017
Joh. 9 - Zien en erbij horen a#40d#4, 19 Mar, 2023
Joh. 9:2 Luc. 13:1-9 - Commentator c#40d#3, 24 Mar, 2019
Joh. 9:2 1Kon. 17:17-24 - Elia gaat voor in opdragen biddag, 8 Mar, 2017
Joh. 10:7,11 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Joh. 10:11 Luc. 6:12-19 - De menigte, de 72, de 12, de 3, de ene 15 Sep, 2019
Joh. 10:11,14 Ef. 3:14-21 - Beeld van de kerk 5 Nov, 2023
Joh. 10:11-16 - Ubuntu b#pasen#4; bevestiging ambtsdragers, 25 Apr, 2021
Joh. 10:16 11 Jan, 2015
Joh. 10:30 HC. 14 & Heb. 3:1 - Rust als 2e natuur 11 Jun, 2017
Joh. 10:30 Mt. 10:25a - Volgen volgens Jezus a#zo#1, 21 Jun, 2020
Joh. 11:17-27 - Voleindingszondag eeuwigheidszondag, 21 Nov, 2021
Joh. 11:25 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Joh. 12:24 Luc. 22:14-20 - Nemen, zegenen, breken en delen HA; advent, 6 Dec, 2015
Joh. 12:24 Rom. 8:19 - Geborgen HA, 1 Oct, 2017
Joh. 12:24 Rech. 16:21-31 - Molensteen HA, 7 Oct, 2018
Joh. 12:44-50 Rom. 3:22-24 - Geen onderscheid? bevestiging ambtsdragers, 26 Aug, 2018
Joh. 13:1-17 Ef. 6:15 - Kun je met God uit de voeten? 24 Nov, 2019
Joh. 13:34 1Pe. 4:8 - Heb elkaar lief! 15 Jan, 2017
Joh. 14:2-4 Ps. 24 - Jezus gaat op bedevaart hemelvaart, 5 May, 2016
Joh. 14:6 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Joh. 14:12 HC. 12 - De Heilige Geest werkt als zalfolie 22 Jan, 2017
Joh. 14:14 - Verheerlijk verhoord biddag, 8 Mar, 2023
Joh. 14:16-20 Jes. 25:6-8 - Geen wees, geen waas wezenzondag; HA, 2 Jun, 2019
Joh. 15:1 Luc. 13:1-9 - Commentator c#40d#3, 24 Mar, 2019
Joh. 15:1 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Joh. 15:4 Mt. 10:25a - Volgen volgens Jezus a#zo#1, 21 Jun, 2020
Joh. 15:8 - (FvG thema 4) Heiliging kinderdienst, 14 May, 2017
Joh. 15:12-17 1Joh. 1:7 - God van Licht doop, 27 Jan, 2019
Joh. 15:15 Flm. 1 - Filemon 28 May, 2017
Joh. 15:3 Joh. 17:14-26 - Vragen en bomen langs de bekende weg b#pasen#7, 16 May, 2021
Joh. 16:5-7 2Kon. 2:1-18 - Elia's Hemelvaart c#hemelvaart, 26 May, 2022
Joh. 16:7-11 Joh. 3:21 - Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is pinksteren, 24 May, 2015
Joh. 16:33 Ex. 15:1-21 - God is geweldig HA, 1 Oct, 2023
Joh. 17:8 Joh. 17:14-26 - Vragen en bomen langs de bekende weg b#pasen#7, 16 May, 2021
Joh. 17:14-26 - Vragen en bomen langs de bekende weg b#pasen#7, 16 May, 2021
Joh. 18:5,6 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Joh. 19 - Gist op voorbereidingsdag goede vrijdag, 3 Apr, 2015
Joh. 19:23-27 (meditatie) Joh. 19:23-27 - Familiebanden stille week
Joh. 19:28-36 Rech. 15:18-19 - Dorst naar God 21 Oct, 2018
Joh. 20:1-10 & Joh. 5:8 - Sta op en wandel b#pasen; HA, 1 Apr, 2018
Joh. 20:1-10 Joh. 20:11-18 - Het levende woord maakt een praatje pasen, 17 Apr, 2022
Joh. 20:11-18 - Het levende woord maakt een praatje pasen, 17 Apr, 2022
Joh. 20:17 Pred. 5:1 - Verborgen 17 Sep, 2017
Joh. 20:17 2Kon. 2:1-18 - Elia's Hemelvaart c#hemelvaart, 26 May, 2022
Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
Joh. 20:19-29 - Raak de wonden aan kerkverlating, 10 Nov, 2019
Joh. 20:21 Mt. 10:25a - Volgen volgens Jezus a#zo#1, 21 Jun, 2020
Joh. 20:24-31 - (FvG thema 1) Verlangen naar God 23 Apr, 2017
Joh. 21:15-17 Luc. 6:12-19 - De menigte, de 72, de 12, de 3, de ene 15 Sep, 2019
Joh. 21:25 Rom. 8:19 - Geborgen HA, 1 Oct, 2017
Joh. 21:9-17 Mt. 10:25a - Volgen volgens Jezus a#zo#1, 21 Jun, 2020
Joh. 3:16 Ex. 15:1-21 - God is geweldig HA, 1 Oct, 2023


Handelingen van de Apostelen

Hand. 1:1-11 Ps. 110 hemelvaart, 14 May, 2015
Hand. 1:4,5 Jes. 25:6-8 - Geen wees, geen waas wezenzondag; HA, 2 Jun, 2019
Hand. 1:6 Luc. 2:22-40 - Nieuw in oude armen oudjaar; b#kerst#1, 31 Dec, 2017
Hand. 1:6,7 Luc. 20:38 - De God van levenden eeuwigheidszondag, 20 Nov, 2022
Hand. 1:8a Luc. 1:35 - Enthousiast b#adv#4, 24 Dec, 2017
Hand. 1:9 - In de wolken hemelvaart, 10 May, 2018
Hand. 1:14 Hand. 2:44 - Alles gemeenschappelijk - Ongedwongen gul 4 Jun, 2023
Hand. 2 Dt. 16:1-17 - Pinksteren in het verband van de 3 grote feesten pinksteren, 5 Jun, 2014
Hand. 2:1-13 1Kor. 12 - Overgave pinksteren, 28 May, 2023
Hand. 2:1-4,17 Joel. 3 - Naar de top pinksteren; doop, 20 May, 2018
Hand. 2:5 Hand. 8:2 - Gave van onvrede 7 Jun, 2020
Hand. 2:1-13 - Het Woord vertaalt zich pinksteren, 31 May, 2020
Hand. 2:21 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Hand. 2:29-37 Ps. 110 hemelvaart, 14 May, 2015
Hand. 2:33-42 Joh. 3:21 - Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is pinksteren, 24 May, 2015
Hand. 2:39 Luc. 20:38 - De God van levenden eeuwigheidszondag, 20 Nov, 2022
Hand. 2:42-47 Hand. 2:44 - Alles gemeenschappelijk - Ongedwongen gul 4 Jun, 2023
Hand. 2:44 - Alles gemeenschappelijk - Ongedwongen gul 4 Jun, 2023
Hand. 2:44 Lev. 25:1-22 - De grote reset 26 Apr, 2020
Hand. 2:46 Hand. 8:2 - Gave van onvrede 7 Jun, 2020
Hand. 3:1-10 Kol. 3:17 - Dankdag in Jezus' naam dankdag, 2 Nov, 2016
Hand. 4:32 Lev. 25:1-22 - De grote reset 26 Apr, 2020
Hand. 4:32-35 Hand. 2:44 - Alles gemeenschappelijk - Ongedwongen gul 4 Jun, 2023
Hand. 5:4 Hand. 2:44 - Alles gemeenschappelijk - Ongedwongen gul 4 Jun, 2023
Hand. 6:1-7 - “Het is niet goed...” bevestiging ambtsdragers, 18 Nov, 2018
Hand. 6:1-7 1Kor. 4 bevestiging ambtsdragers, 22 May, 2016
Hand. 7:2-16 Gen. 23 - Een graf voor Sara 28 Jul, 2019
Hand. 7:51-8:4 Hand. 8:2 - Gave van onvrede 7 Jun, 2020
Hand. 7:60 Fil. 2:10 - Knielen 12 Jul, 2020
Hand. 8:2 - Gave van onvrede 7 Jun, 2020
Hand. 9:40 Fil. 2:10 - Knielen 12 Jul, 2020
Hand. 10:14 (BGT) Hand. 10:34-36 (BGT) - Acceptatie jeugddienst, 20 Jun, 2021
Hand. 10:34-36 (BGT) - Acceptatie jeugddienst, 20 Jun, 2021
Hand. 10:34-43 Mt. 3:13-17 - Omgedoopt tot het zwart schaap a#epi#1, 12 Jan, 2020
Hand. 11:1-18 (BGT) Hand. 10:34-36 (BGT) - Acceptatie jeugddienst, 20 Jun, 2021
Hand. 11:27-30 Hand. 21 - Agabus; geboeid luisteren 4 Oct, 2015
Hand. 16:22-32 (BGT) - Zingen in de nacht (Kerk&School) kinderdienst, 9 Feb, 2020
Hand. 16:6-15 Fil. 1:6 - God maakt het af 19 Jul, 2015
Hand. 17:28 Opb. 21:1-8 - Spoiler Alert! oudjaar, 31 Dec, 2018
Hand. 18:1-3,18-19,24-28 Rom. 16 - M/V en Ambt 19 Jun, 2016
Hand. 20:36,21:5 Fil. 2:10 - Knielen 12 Jul, 2020
Hand. 21 - Agabus; geboeid luisteren 4 Oct, 2015
Hand. 22:12 Hand. 8:2 - Gave van onvrede 7 Jun, 2020
Hand. 24:17 Hand. 21 - Agabus; geboeid luisteren 4 Oct, 2015
Hand. 26:1-23 Fil. 3:1-11 - Vreugde 2 Aug, 2015
Hand. 26:5 Luc. 18:9-14 - Farizeeër en Tollenaar 2 Oct, 2016
Hand. 28:23-28 Mt. 13:10-17 - Raadsels 25 Oct, 2015


Romeinen

Rom. 1:1-7 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
Rom. 1:17-18 Mt. 22:1-14 - Alles staat klaar 29 Oct, 2017
Rom. 3:9-26 Rom. 3:23-24 - Saved michazondag, 16 Oct, 2022
Rom. 3:10-20 HC. 2 6 Mar, 2016
Rom. 3:21-31 Rom. 3:22-24 - Geen onderscheid? bevestiging ambtsdragers, 26 Aug, 2018
Rom. 3:22-24 - Geen onderscheid? bevestiging ambtsdragers, 26 Aug, 2018
Rom. 3:23-24 - Saved michazondag, 16 Oct, 2022
Rom. 5:15b-16 Rom. 7:1-6 & HC. 16-17 - Tot de dood ons scheidt 10 Dec, 2017
Rom. 6:1-11 (leesrooster) 2013 leesrooster - Op stage met de feestdagen
Rom. 6:3 Luc. 3:22 - Identiteit c#epi#1, 13 Jan, 2019
Rom. 6:11 - Zondaar of heilige? HA, 5 Feb, 2017
Rom. 6:12-14 (leesrooster) 2013 leesrooster - Op stage met de feestdagen
Rom. 6:23 Rom. 7:1-6 & HC. 16-17 - Tot de dood ons scheidt 10 Dec, 2017
Rom. 6:3-5 Jona. 1 - De doop van Jona doop, 25 Jun, 2017
Rom. 7:1-6 & HC. 16-17 - Tot de dood ons scheidt 10 Dec, 2017
Rom. 8:16-17 Luc. 20:9-19 - Erfgenaam, aangenaam! c#40d#5; HA, 7 Apr, 2019
Rom. 8:19 - Geborgen HA, 1 Oct, 2017
Rom. 8:19 Mt. 13:44 - Ik zie ik zie wat jij niet ziet 20 Mar, 2022
Rom. 8:19-23 Pred. 2 27 Jul, 2014
Rom. 8:19-26 Rom. 8:19 - Geborgen HA, 1 Oct, 2017
Rom. 8:20-23 Mt. 11:28-30 - Juk 40-dagentijd, 4 Mar, 2018
Rom. 8:26 Mar. 7:31-37 - Het Woord laat van zich horen b#zo#9, 19 Aug, 2018
Rom. 9:2,3 Rom. 11:27 - Bondje sluiten? HA; Israëlzondag, 2 Oct, 2022
Rom. 10:13 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Rom. 11:12-15 Ps. 117 - Globale genade 15 May, 2022
Rom. 11:25-36 Mt. 13:10-17 - Raadsels 25 Oct, 2015
Rom. 11:27 - Bondje sluiten? HA; Israëlzondag, 2 Oct, 2022
Rom. 11:33-36 Pred. 5:1 - Verborgen 17 Sep, 2017
Rom. 11:33a Spr. 17:1 - Naar tevredenheid HA, 6 Jun, 2021
Rom. 12 Ps. 122 - Stamcafe van vrede en recht 27 Jun, 2021
Rom. 12:1 - Mag ik een beroep op je doen? 27 Feb, 2022
Rom. 12:1 Heb. 13:15,16 - Doe maar een flesje wijn (omgekeerde collecte) 6 Oct, 2019
Rom. 12:1 Ef. 1:3 - Richting van de zegen startzondag; bevestiging ambtsdragers, 11 Sep, 2022
Rom. 12:1-8 Rom. 12:1 - Mag ik een beroep op je doen? 27 Feb, 2022
Rom. 12:1-8 Luc. 2:52 - Ben je mal?! 1 Jan, 2023
Rom. 12:9-21* Rom. 12:1 - Mag ik een beroep op je doen? 27 Feb, 2022
Rom. 12:17 Nah. 1 - God van wraak 2 Jul, 2023
Rom. 12:19 Nah. 1 - God van wraak 2 Jul, 2023
Rom. 12:19,20 Ps. 110 hemelvaart, 14 May, 2015
Rom. 12:20,21 2Kon. 6:16 - Wij zijn met meer 17 Oct, 2021
Rom. 13:8-14 HC. 44 3 May, 2015
Rom. 14 - Loslaten en vertrouwen 14 Jul, 2014
Rom. 15:5-7 Heb. 12:2a - Geduld van en met God 23 Jun, 2019
Rom. 15:25-26 Hand. 21 - Agabus; geboeid luisteren 4 Oct, 2015
Rom. 16 - M/V en Ambt 19 Jun, 2016
Rom. 8:38-39 Ps. 46 - Schuilplaats 13 Feb, 2022


1 Korintiërs

1Kor. 1:1-2 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
1Kor. 1:18-31 - God draait alles om HA, 2 Feb, 2020
1Kor. 1:26-31 - Blij met geloof 16 Jun, 2019
1Kor. 2:1-3 1Kor. 1:18-31 - God draait alles om HA, 2 Feb, 2020
1Kor. 3:6 Lev. 26:9 - Verschil tussen productief en vruchtbaar 24 Jul, 2022
1Kor. 3:7,9,10,11 Ef. 3:14-21 - Beeld van de kerk 5 Nov, 2023
1Kor. 3:16 1Kon. 3:1-15 - No place like home 26 Jul, 2020
1Kor. 3:16,17 Ex. 35:30-35 - Artistieke ruimte 18 Sep, 2022
1Kor. 3:18-4:5 1Kor. 4 bevestiging ambtsdragers, 22 May, 2016
1Kor. 4 bevestiging ambtsdragers, 22 May, 2016
1Kor. 5:6-8 Joh. 19 - Gist op voorbereidingsdag goede vrijdag, 3 Apr, 2015
1Kor. 9:23-27 Fil. 2:16 - In beweging startzondag; belijdenis, 13 Sep, 2020
1Kor. 10:13 Job. 1:21 - Geen kwaad Woord 19 Jan, 2020
1Kor. 10:16-17 Luc. 22:14-20 - Nemen, zegenen, breken en delen HA; advent, 6 Dec, 2015
1Kor. 12 - Overgave pinksteren, 28 May, 2023
1Kor. 12:15,16 Joh. 20:19-29 - Raak de wonden aan kerkverlating, 10 Nov, 2019
1Kor. 13:1-7 - Liefde is... 19 Oct, 2014
1Kor. 13:12 Ex. 24:11 - Zien, eten en drinken 40-dagentijd; voorbereiding HA, 19 Mar, 2017
1Kor. 14:1 1Kor. 12 - Overgave pinksteren, 28 May, 2023
1Kor. 15:1-11 1Kor. 15:8-10a - God van misbaksels 1 May, 2022
1Kor. 15:8-10a - God van misbaksels 1 May, 2022
1Kor. 15:3-8 Luc. 24:36 na pasen, 4 May, 2014
1Kor. 15:33 Gen. 19:15-17 - Lot 14 Jul, 2019


2 Korintiërs

2Kor. 1:1-2 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
2Kor. 3:3 Spr. 3:3 - Sier-raad 16 Jul, 2017
2Kor. 3:5-18 2Kor. 3:17 - Ontdek je vrijheid c#40d#1, 10 Mar, 2019
2Kor. 3:17 - Ontdek je vrijheid c#40d#1, 10 Mar, 2019
2Kor. 5:18 - Wie zijn wij? bevestiging ambtsdragers, 24 Jun, 2018
2Kor. 5:21 Luc. 23:13-25 - Niet nadenken; kruisig Hem. b#gv, 2 Apr, 2021
2Kor. 6:4-13 2Kor. 5:18 - Wie zijn wij? bevestiging ambtsdragers, 24 Jun, 2018
2Kor. 8:1-15 2Kor. 9. 11 - Delen in Gods goedheid dankdag, 7 Nov, 2018
2Kor. 8:4 Hand. 21 - Agabus; geboeid luisteren 4 Oct, 2015
2Kor. 9. 11 - Delen in Gods goedheid dankdag, 7 Nov, 2018
2Kor. 9:1-15 2Kor. 9. 11 - Delen in Gods goedheid dankdag, 7 Nov, 2018
2Kor. 9:8-13 1Pe. 4:8 - Heb elkaar lief! 15 Jan, 2017
2Kor. 12:1-10 Spr. 17:1 - Naar tevredenheid HA, 6 Jun, 2021
2Kor. 12:9,10 Jes. 40:1-11 - Het Woord in eigen persoon advent, 14 Dec, 2014
2Kor. 12:10 1Kor. 1:18-31 - God draait alles om HA, 2 Feb, 2020


Galaten

Gal. 1:3-5* Dt. 26:1-11 - Erbij horen HA, 7 Feb, 2021
Gal. 1:3 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
Gal. 2:15-21 HC. 24 - Wat moet ik doen? 16 Mar, 2014
Gal. 3:8 Ps. 117 - Globale genade 15 May, 2022
Gal. 3:10-14 HC. 24 - Wat moet ik doen? 16 Mar, 2014
Gal. 3:16 Rom. 11:27 - Bondje sluiten? HA; Israëlzondag, 2 Oct, 2022
Gal. 3:23-4:7 Luc. 2:29 - Laat gaan a#kerst#1, 29 Dec, 2019
Gal. 3:24-29 Jona. 1 - De doop van Jona doop, 25 Jun, 2017
Gal. 3:28 2Kor. 5:18 - Wie zijn wij? bevestiging ambtsdragers, 24 Jun, 2018
Gal. 4:4-7 Luc. 1:35 - Enthousiast b#adv#4, 24 Dec, 2017
Gal. 4:21-31 Gen. 21:10 - Ismael 21 Jul, 2019
Gal. 5:22,23 Jak. 5:7-11 - Regen advent, 27 Nov, 2022


Efeziërs

Ef. 1-2:10 & HC. 18 - Hoofd in de wolken, voeten in de klei 15 Apr, 2018
Ef. 1:2 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
Ef. 1:3 - Richting van de zegen startzondag; bevestiging ambtsdragers, 11 Sep, 2022
Ef. 1:4-6 - De kiezer heeft altijd gelijk voorbereiding HA, 26 May, 2019
Ef. 2:1-7 (leesrooster) 2013 leesrooster - Op stage met de feestdagen
Ef. 2:4-22 Mt. 16:17,18 - Kerk. De plek waar we God doorkrijgen 24 Apr, 2016
Ef. 2:11-15 Joh. 10:16 11 Jan, 2015
Ef. 3:1-13 Luc. 20:9-19 - Erfgenaam, aangenaam! c#40d#5; HA, 7 Apr, 2019
Ef. 3:14,15 Fil. 2:10 - Knielen 12 Jul, 2020
Ef. 3:14-21 - Beeld van de kerk 5 Nov, 2023
Ef. 4:11,12a Rom. 16 - M/V en Ambt 19 Jun, 2016
Ef. 4:17-24 Ex. 12:11-13 - In de startblokken HA; b#wd, 29 Mar, 2018
Ef. 4:26 Ps. 4:9 - Slaap 23 Jul, 2017
HC. 41 & Ef. 5 8 Feb, 2015
Ef. 5:1-2 Heb. 13:15,16 - Doe maar een flesje wijn (omgekeerde collecte) 6 Oct, 2019
Ef. 5:1-20 Joh. 20:1-10 & Joh. 5:8 - Sta op en wandel b#pasen; HA, 1 Apr, 2018
Ef. 6:10-20 Ef. 6:15 - Kun je met God uit de voeten? 24 Nov, 2019
Ef. 6:15 - Kun je met God uit de voeten? 24 Nov, 2019


Filippenzen

Fil. 1:1-2 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
Fil. 1:6 - God maakt het af 19 Jul, 2015
Fil. 2:1-11* Fil. 4:7 - God van Vrede intrede en afscheid, 9 Jul, 2023
Fil. 2:6 Rom. 7:1-6 & HC. 16-17 - Tot de dood ons scheidt 10 Dec, 2017
Fil. 2:6-11 - Beweging 4 Jan, 2015
Fil. 2:6-11 (leesrooster) 2013 leesrooster - Buiging kerst
Fil. 2:6-8 Luc. 2:12 - Ingewikkeld kerst, 25 Dec, 2015
Fil. 2:10 - Knielen 12 Jul, 2020
Fil. 2:12-18 Fil. 2:16 - In beweging startzondag; belijdenis, 13 Sep, 2020
Fil. 2:16 - In beweging startzondag; belijdenis, 13 Sep, 2020
Fil. 3:1-11 - Vreugde 2 Aug, 2015
Fil. 3:7-8 2Kor. 5:18 - Wie zijn wij? bevestiging ambtsdragers, 24 Jun, 2018
Fil. 3:10 Fil. 4:7 - God van Vrede intrede en afscheid, 9 Jul, 2023
Fil. 3:10-11 Ps. 117 - Globale genade 15 May, 2022
Fil. 3:21 Joh. 20:1-10 & Joh. 5:8 - Sta op en wandel b#pasen; HA, 1 Apr, 2018
Fil. 3:5,6 Luc. 18:9-14 - Farizeeër en Tollenaar 2 Oct, 2016
Fil. 4:2-9 Fil. 4:7 - God van Vrede intrede en afscheid, 9 Jul, 2023
Fil. 4:4-9 Fil. 3:1-11 - Vreugde 2 Aug, 2015
Fil. 4:6 Joh. 14:14 - Verheerlijk verhoord biddag, 8 Mar, 2023
Fil. 4:7 - God van Vrede intrede en afscheid, 9 Jul, 2023
Fil. 4:12-20 Fil. 1:6 - God maakt het af 19 Jul, 2015


Kolossenzen

Kol. 1:2 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
Kol. 1:12-23 Joh. 11:17-27 - Voleindingszondag eeuwigheidszondag, 21 Nov, 2021
Kol. 2:6-15 Rom. 7:1-6 & HC. 16-17 - Tot de dood ons scheidt 10 Dec, 2017
Kol. 2:6-3:4 (leesrooster) 2013 leesrooster - Op stage met de feestdagen
Kol. 2:14–15 Opb. 12:10-12 - Geen tijd te verliezen oudjaar, 31 Dec, 2016
Kol. 2:20-3:4 - Jouw leven is in Gods handen a#pasen, 9 Apr, 2023
Kol. 3:1-11 Kol. 3:12-17 - Kleren maken de man bevestiging ambtsdragers, 27 Aug, 2017
Kol. 3:1-4 Joh. 20:11-18 - Het levende woord maakt een praatje pasen, 17 Apr, 2022
Kol. 3:2-4 Rom. 8:19 - Geborgen HA, 1 Oct, 2017
Kol. 3:5 Luc. 12:13-21 19 Jan, 2014
Kol. 3:12-17 - Kleren maken de man bevestiging ambtsdragers, 27 Aug, 2017
Kol. 3:17 - Dankdag in Jezus' naam dankdag, 2 Nov, 2016
Kol. 3:21 Dt. 6:4,5 - Luisteren is... startzondag, 13 Sep, 2015
Kol. 3:22-4:9 Flm. 1 - Filemon 28 May, 2017
Kol. 3:5-15 Kol. 2:20-3:4 - Jouw leven is in Gods handen a#pasen, 9 Apr, 2023


1 Tessalonicenzen

1Tes. 1:1 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
1Tes. 3:9-13 - Vecht of vlucht? HA; c#adv#1, 2 Dec, 2018
1Tes. 4:1-12 1Tes. 5:11 - Goed bezig! 10 Apr, 2016
1Tes. 5:1-11 Jer. 6:16 - Vragen naar de bekende weg 19 Nov, 2017
1Tes. 5:11 - Goed bezig! 10 Apr, 2016


2 Tessalonicenzen

2Tes. 1:2 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
2Tes. 2 eeuwigheidszondag, 22 Nov, 2015


1 Timotheüs

1Tim. 1:1-2 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
1Tim. 2:1-7 - Ken je plaats 18 Feb, 2018
1Tim. 4:4,5 HC. 41 & Ef. 5 8 Feb, 2015
1Tim. 5:9-12 1Kor. 4 bevestiging ambtsdragers, 22 May, 2016
1Tim. 5:24,25 Rom. 8:19 - Geborgen HA, 1 Oct, 2017


2 Timotheüs


Titus

Tit. 1:4 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015


Filemon

Flm. 1 - Filemon 28 May, 2017
Flm. 1:3 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015


Hebreeërs

Heb. 1-4 HC. 14 & Heb. 3:1 - Rust als 2e natuur 11 Jun, 2017
Heb. 1:1-4 Ps. 8 - De hand van God 10 Aug, 2014
Heb. 2:5-9 Ps. 8 - De hand van God 10 Aug, 2014
Heb. 2:11 HC. 47 - Heiligen (1e bede) 28 Jun, 2015
Heb. 2:11-13 HA, 4 Sep, 2016
HC. 14 & Heb. 3:1 - Rust als 2e natuur 11 Jun, 2017
Heb. 4:14-5:10 Zach. 3 - De make-over intrede en afscheid, 27 Apr, 2014
Heb. 7:1-3 Gen. 14 - Vechten voor een ander 30 Jun, 2019
Heb. 8:1,2, 9:11-15, 24-28 Ps. 24 - Jezus gaat op bedevaart hemelvaart, 5 May, 2016
Heb. 9:1-12 Mar. 15:38 - Hartverscheurend goede vrijdag, 15 Apr, 2022
Heb. 10:5-10 (tafel meditatie) Luc. 22:14-20 - Nemen, zegenen, breken en delen HA; advent, 6 Dec, 2015
Heb. 10:19-25 (tafel meditatie) Luc. 22:14-20 - Nemen, zegenen, breken en delen HA; advent, 6 Dec, 2015
Heb. 11:1-16 2Tes. 2 eeuwigheidszondag, 22 Nov, 2015
Heb. 11:8-19,27-29 Ex. 12:11-13 - In de startblokken HA; b#wd, 29 Mar, 2018
Heb. 12:1-7 Heb. 12:2a - Geduld van en met God 23 Jun, 2019
Heb. 12:2 Luc. 20:38 - De God van levenden eeuwigheidszondag, 20 Nov, 2022
Heb. 12:2a - Geduld van en met God 23 Jun, 2019
Heb. 13:1-24 (BGT) Heb. 13:15,16 - Doe maar een flesje wijn (omgekeerde collecte) 6 Oct, 2019
Heb. 13:8 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Heb. 13:15,16 - Doe maar een flesje wijn (omgekeerde collecte) 6 Oct, 2019


Jakobus

Jak. 1:2-4 Job. 1:21 - Geen kwaad Woord 19 Jan, 2020
Jak. 1:12-14 Job. 1:21 - Geen kwaad Woord 19 Jan, 2020
Jak. 1:16,17 dankdag, 5 Nov, 2014
Jak. 1:19-27 23 Nov, 2014
Jak. 2:1-13 Luc. 11:5-13 (BGT) - Klop jij? 8 Mar, 2020
Jak. 2:14-16 1Pe. 4:8 - Heb elkaar lief! 15 Jan, 2017
Jak. 2:16 HC. 50 15 Nov, 2015
Jak. 4:3 Joh. 14:14 - Verheerlijk verhoord biddag, 8 Mar, 2023
Jak. 4:5 1Kor. 15:8-10a - God van misbaksels 1 May, 2022
Jak. 4:15 Ps. 103:4 - Corona - Onverdiend vertrouwen 40-dagentijd, 22 Mar, 2020
Jak. 4:7 Rom. 6:11 - Zondaar of heilige? HA, 5 Feb, 2017
Jak. 5:4 10 Jan, 2016
Jak. 5:7-11 - Regen advent, 27 Nov, 2022
Jak. 5:13-20 Jak. 5:14 - Durf te roepen bevestiging ambtsdragers, 1 Sep, 2019
Jak. 5:14 - Durf te roepen bevestiging ambtsdragers, 1 Sep, 2019
Jak. 5:17v 1Kon. 17:17-24 - Elia gaat voor in opdragen biddag, 8 Mar, 2017
Jak. 5:19,20 - (FvG thema 5) Verbondenheid 21 May, 2017


1 Petrus

1Pe. 1 - Kerktaal 18 May, 2014
1Pe. 2:2 - Moedermelk a#pasen#5, 10 May, 2020
1Pe. 2:4,5 Ef. 3:14-21 - Beeld van de kerk 5 Nov, 2023
1Pe. 3:13-17 - Hoop 21 Jun, 2015
1Pe. 4:8 - Heb elkaar lief! 15 Jan, 2017
1Pe. 5:2 Luc. 6:12-19 - De menigte, de 72, de 12, de 3, de ene 15 Sep, 2019
1Pe. 5:5 1Kor. 15:8-10a - God van misbaksels 1 May, 2022
1Pe. 5:7 Mt. 11:28-30 - Juk 40-dagentijd, 4 Mar, 2018
1Pe. 5:7 Joh. 14:14 - Verheerlijk verhoord biddag, 8 Mar, 2023
1Pe. 5:8 Job. 1:21 - Geen kwaad Woord 19 Jan, 2020


2 Petrus

2Pe. 1 - Ketting van deugden 3 Jul, 2016
2Pe. 1:2 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
2Pe. 1:16-21 - Vreugde om een briefje uit de hemel 21 Apr, 2024
2Pe. 3:6,7 Opb. 4 startzondag, 11 Sep, 2016
2Pe. 3:9 Jes. 52:12 - Haast HA; advent, 5 Dec, 2021
2Pe. 3:15 1Pe. 1 - Kerktaal 18 May, 2014


1 Johannes

1Joh. 1:1-2:2 28 Sep, 2014
1Joh. 1:1-2:2 1Joh. 1:7 - God van Licht doop, 27 Jan, 2019
1Joh. 1:7 - God van Licht doop, 27 Jan, 2019
1Joh. 2:3-6 1Joh. 1:7 - God van Licht doop, 27 Jan, 2019
1Joh. 2:12-17 15 Feb, 2015
1Joh. 2:15-17 HC. 44 3 May, 2015
1Joh. 3:16-24 1Pe. 4:8 - Heb elkaar lief! 15 Jan, 2017
1Joh. 3:18-24 Luc. 2:29 - Laat gaan a#kerst#1, 29 Dec, 2019
1Joh. 4:1 2Pe. 1:16-21 - Vreugde om een briefje uit de hemel 21 Apr, 2024
1Joh. 4:7-10,17-21 Ef. 3:14-21 - Beeld van de kerk 5 Nov, 2023
1Joh. 4:20,21 2Pe. 1 - Ketting van deugden 3 Jul, 2016


2 Johannes

2Joh. 1:3 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015


3 Johannes


Judas

Jud. 1 - Bescheiden strijden 16 Sep, 2018
Jud. 1:1-2 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015


Openbaring aan Johannes

Opb. 1 - Kandelaar 17 Jul, 2016
Opb. 1:4-5 Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
Opb. 1:4b-5 Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Opb. 3:4,5 Opb. 4:9-11 - Voor de voeten gooien 22 Jan, 2023
Opb. 3:18 Opb. 4:9-11 - Voor de voeten gooien 22 Jan, 2023
Opb. 4 startzondag, 11 Sep, 2016
Opb. 4:9-11 - Voor de voeten gooien 22 Jan, 2023
Opb. 5:6-14 (tafel) Ps. 96 - Zingen is verkondigen advent; HA, 3 Dec, 2017
Opb. 5:8,14 Fil. 2:10 - Knielen 12 Jul, 2020
Opb. 7:9 Opb. 4:9-11 - Voor de voeten gooien 22 Jan, 2023
Opb. 7:9,10 - Loofhutten 23 Oct, 2016
Opb. 7:9-12 Fil. 2:10 - Knielen 12 Jul, 2020
Opb. 7:14 Mt. 22:1-14 - Alles staat klaar 29 Oct, 2017
Opb. 12:10-12 - Geen tijd te verliezen oudjaar, 31 Dec, 2016
Opb. 12:12 Job. 1:21 - Geen kwaad Woord 19 Jan, 2020
Opb. 19:1-10 (leesrooster) 2013 leesrooster - Buiging kerst
Opb. 19:5-9 (tafel) Ps. 96 - Zingen is verkondigen advent; HA, 3 Dec, 2017
Opb. 19:7,8 Zach. 3 - De make-over intrede en afscheid, 27 Apr, 2014
Opb. 19:7,8 Mt. 22:1-14 - Alles staat klaar 29 Oct, 2017
Opb. 19:8 Opb. 4:9-11 - Voor de voeten gooien 22 Jan, 2023
Opb. 19:11-21 Ps. 110 hemelvaart, 14 May, 2015
Opb. 21:1-12 Joh. 3:30 intrede en afscheid, 20 Sep, 2015
Opb. 21:1-8 - Spoiler Alert! oudjaar, 31 Dec, 2018
Opb. 22:20 Jes. 52:12 - Haast HA; advent, 5 Dec, 2021


Heidelbergse Catechismus


Gewone Catechismus

GC. 1 Ef. 1:4-6 - De kiezer heeft altijd gelijk voorbereiding HA, 26 May, 2019
GC. 10 Ef. 1:4-6 - De kiezer heeft altijd gelijk voorbereiding HA, 26 May, 2019
GC. 15 Ef. 1:4-6 - De kiezer heeft altijd gelijk voorbereiding HA, 26 May, 2019
GC. 57 Ef. 1:4-6 - De kiezer heeft altijd gelijk voorbereiding HA, 26 May, 2019
GC. 94-100 Jes. 25:6-8 - Geen wees, geen waas wezenzondag; HA, 2 Jun, 2019


Nederlandse Geloofsbelijdenis

NGB. Art. 18* Luc. 1:35 - Enthousiast b#adv#4, 24 Dec, 2017


Dordtse Leerregels

DL. I:6,7 Ef. 1:4-6 - De kiezer heeft altijd gelijk voorbereiding HA, 26 May, 2019
DL. I:17 Ef. 1:4-6 - De kiezer heeft altijd gelijk voorbereiding HA, 26 May, 2019
DL. III/IV. 10-13 1Kor. 1:26-31 - Blij met geloof 16 Jun, 2019
DL. V. 1-6 Heb. 12:2a - Geduld van en met God 23 Jun, 2019
DL. V. 1,8,9,15* Rom. 14 - Loslaten en vertrouwen 14 Jul, 2014


Deuterocanoniek

1Mak:13:49-52a Mar. 11:1-11 - Niet slechts op bezoek b#40d#6, 28 Mar, 2021


Vroege Kerkvaders

Barnabas 9:8 Gen. 14 - Vechten voor een ander 30 Jun, 2019
Clement Stromateis 6:11 Gen. 14 - Vechten voor een ander 30 Jun, 2019
Didache 1:6 Rom. 8:19 - Geborgen HA, 1 Oct, 2017
Didache 6:2 Mt. 11:28-30 - Juk 40-dagentijd, 4 Mar, 2018
Didache fragmenten uit 1 en 6* Joh. 17:14-26 - Vragen en bomen langs de bekende weg b#pasen#7, 16 May, 2021
GregNaz. Ep. 101 Joh. 1:1-18 kerst, 25 Dec, 2014
Ignatius Ef. 1:3 Flm. 1 - Filemon 28 May, 2017
Ignatius Ef. 20:2 Joh. 20:1-10 & Joh. 5:8 - Sta op en wandel b#pasen; HA, 1 Apr, 2018
Ignatius Rom. 9:1-2 1Kor. 15:8-10a - God van misbaksels 1 May, 2022
Irenaeus Contra Haer. IV. 33. 13 Ps. 24 - Jezus gaat op bedevaart hemelvaart, 5 May, 2016
Justinus Dial. Trypho 85 Ps. 24 - Jezus gaat op bedevaart hemelvaart, 5 May, 2016
mPoly. 9:1 Ps. 27:14 - Sterk en moedig 3 Sep, 2017


Joodse bronnen

BR. 43 Gen. 14 - Vechten voor een ander 30 Jun, 2019
Haggada Maggid Dt. 26:1-11 - Erbij horen HA, 7 Feb, 2021
Ned. 32a Gen. 14 - Vechten voor een ander 30 Jun, 2019
Ruth Rabbah. 7:7 Ruth. 4 - Verbonden naam 19 Jun, 2022
Sifra. Kedoshim. 4:9 Lev. 19:17-18 & Luc. 3:1-22 - Een nieuwe start nieuwjaar, 7 Jan, 2018
mAvot. 1:1 Mt. 10:25a - Volgen volgens Jezus a#zo#1, 21 Jun, 2020
mAvot. 1:1 Luc. 7:18-23 - Als je het even niet ziet... advent, 19 Dec, 2021
mAvot. 3:5 Mt. 11:28-30 - Juk 40-dagentijd, 4 Mar, 2018
mPesach. 10:4 Dt. 26:1-11 - Erbij horen HA, 7 Feb, 2021
mSanh. 6:6 Hand. 8:2 - Gave van onvrede 7 Jun, 2020
mShab. 7:2 Luc. 6:1-5 - Niet de gebaande weg voorbereiding HA, 24 Jan, 2016


Verder zoeken

Terug naar home of zoeken
geordend per tekst
geordend per gelegenheid

chronologisch | tagcloud | met ppt | in serie

Intern zoeken via Google