Vandaag is het biddag. Bidden. Hoe doe je dat eigenlijk?
Ieder doet dat een beetje op zijn eigen manier.
Misschien heb je broers en zussen,
en als je kijkt hoe zij met hun ouders praten,
elk kind heeft zijn eigen houding naar zijn papa en mama.
En eigen relatie, een eigen manier van praten.
Zo is het natuurlijk ook tussen God en mensen.
Jij en God hebben een eigen manier.

Maar als je vraagt: bidden, hoe doe je dat?
is het ook fijn dat Jezus dat aan zijn leerlingen leert.
Jezus leert hier hoe je bidden moet.
We gaan daar een stukje over lezen.

Lezen: Mt 6:7-13 * (met voetnoot)


Het onze vader. Bekende woorden.
Jezus vergelijkt dat met hoe andere mensen in zijn tijd baden.
Met heel veel woorden, zo mooi mogelijk.
Maar Jezus zegt: doe hun niet na!
Hij zegt iets bijzonders.
“Jullie Vader weet al lang wat jullie nodig hebben,
nog voordat je het hem vraagt.”

Jezus zegt niet, dus daarom hoef je niet te bidden.
maar wel: hou het dan ook maar lekker simpel.
Zeg het maar gewoon.
Je hoeft niet te bedelen, papa papa papa,
voordat God eindelijk aandacht voor je heeft.
Je hoeft niet te slijmen,
mama ik vind je zo lief, als ik zus of zo, mag ik dan nu een snoepje?
Nee, zeg het maar gewoon.


En als je dan kijkt naar het gebed,
kun je het in twee delen verdelen.
Het eerste blok laat je beseffen wie God is.
En helpt je om God voorop te zetten.
Kijk maar. Wie is God?
God is onze Vader.
En dat zomaar een vriendje met wie je speelt?
Nee, hij is groot, Hij is in de hemel.
Zo gewoon als je bid, zo niet gewoontjes is hij tegen wie je het hebt.
Gebruik de naam heilig, zegt Jezus dan.
Eigenlijk zeg je: God, wilt u zorgen dat uw naam bijzonder blijft.
Want U bent niet zomaar iemand, nee, uw naam is waardevol.
Laat uw naam geheiligd worden.

En ook wat u wil is belangrijk.
Laat dus overal mensen naar u luisteren.
Want hij is de koning van hemel en aarde.
Wat zou het goed zijn als iedereen dat erkende:
“laat uw koninkrijk komen”
En wat God wil, dat is goed voor hemel en aarde.
Die woorden, “op aarde zoals in de hemel”
gaan niet alleen over de wil van God.
Maar ook over die andere dingen die hier van God worden gezegd:
Alle hemelbewoners weten dat Gods naam waardevol is.
De engelen roepen hoe Heilig hij is.
En wie gestroven zijn zien zijn heerlijkheid.
Daar is het al zo.
In de hemel is het koningschap van God ook al duidelijk.
Gods wil, in de hemel is er niemand die eraan twijfelt.

Al die dingen die dus in de helem al zo zijn,
laat dat ook op aarde zo zijn.
Jezus leert bidden, dat je ernaar verlangt,
dat alles wat hemels is, ook hier op aarde waar wordt.
“op aarde, zoals in de hemel.”


Het tweede blokje gaat over ons.
Hier. Op aarde. Dat wat we nodig hebben.
En eigenlijk is dat niet veel.
Dat is eten, en dat is vrede.
Geef ons vandaag het brood.
Niet koelkasten of voorraadkamers vol,
maar gewoon, een portie voor vandaag.

Ik vind het eigenlijk best wel mooi.
Dat Jezus in dit blokje, gewoon onze buik voorop zet.
Niet eerst een zwaar gelovig verhaal over zonden,
maar het is goed om voor je lijf te zorgen.
Om te eten. Het gewone staat voorop. Elke dag opnieuw.

Jezus zal op andere plaatsen leren dat je bijvoorbeeld als ondernemer,
echt wel verder mag kijken dan de dag van vandaag.
Of denk aan Jozef, die als onderkoning van de Farao,
echt wel nadacht over 7 rijke jaren voedsel en 7 magere jaren.
Maar in Jezus’ onderwijs zit iets ontspannens.
Je mag op je Vader vertrouwen. Hij zorgt wel voor je,
en dat mag je helpen om bij de dag te leven.

Verderop zegt hij: Mt. 06:34
“Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.”

God zorgt dus ook voor je, niet alleen voor je lijf,
maar ook voor je ziel. Hoe goed en kwaad gedoseerd worden.
En elke gedag heeft ook wel genoeg ellende.
Dus veeg dat ook niet op een grote hoop, dat is te zwaar. Dag voor dag.

Daarom leert Jezus dan ook om te bidden om vrede.
Dat goed zit tussen jou en God: Vergeef ons onze schulden
dat het goed zit bij mensen onderling:
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.

En Jezus weet ook heel goed,
dat het op aarde nog niet altijd zoals in de hemel is.
Er zijn machten die aan je kunnen trekken, je naar beneden halen.
We leven niet altijd vredig en ongestoord,
maar worden soms belaagd door het kwaad.
Bidden om vrede, betekent ook, bidden om bescherming.
“Breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.”


Dat is het tweede blokje.
Ging het eerste helft over God,
dat we echt hem voorop zetten,
ging het in de tweede deel over ons.
Met alles wat we nodig hebben. Voor ons lijf, en voor onze geest.
Vrede met God en met elkaar.
En bescherming tegen de aanvallen van het kwaad.

In die twee helften worden weer hemel en aarde verbonden.
Zodat het op aarde wordt, zoals in de hemel.

Na deze twee delen volgt een lofzegging.
We bidden dan altijd: want van u is het koninkrijk, enzo.
En eigenlijk is dat een antwoord op de vraag:
waarom zou je eigenlijk bidden?
Waarom zouden we eigenlijk God hierom vragen?
Nou simpel. Omdat hij het voor het zeggen heeft.
Juist omdat hij de koning is,
omdat hij de macht heeft,
omdat zijn naam zo waardevol en heilig is, vol majesteit,
En je hoort alle dingen uit het begin weer terugkomen.
Daarom is het zinnig om aan God te vragen:
Zorg voor ons, want u bent ook de enige die dat kan.
En niet maar voor eventjes,
maar tot in eeuwigheid. Voor altijd.


Zo mag je leren om te bidden.
Om je aandacht en je hart op God te richten.
Hij komt voorop.
Maar dan mag je alles aan hem vragen.
Die hele gewone basisbehoeften.

Niet altijd merk je dat God naar je luistert.
En niet altijd verhoort God je gebed zoals wij graag willen.
Daar kan je echt heel erg mee zitten.

Maar misschien leert Jezus daarom wel,
dat mijn wensen en verlangens,
soms heel specefieke wensen,
soms ook hele gewone dingen zoals brood voor elke dag
dat die ingebed zijn tussen je aandacht op God.
Past het in de wil van God, bij het koningschap van God?
Precies daarom zal Jezus later in zijn leven leren bidden:
niet mijn wil, maar uw wil geschiede Mt.26:42.
Net zoals een kind echt niet elk ijsje of snoepje krijgt,
waarom het vraagt.
Maar toch in elk geval geen steen, als je honger hebt? Mt.07:09
Zo is God echt onze Vader.

En misschien leer je daar ook wel van te zien,
dat als jij je aandacht op God als vader richt,
dat je ontdekt dat je niet zijn enige kind bent.
Hij heeft er meer. God is de vader van ons allemaal.
geeft ons allemaal brood en dealt met de schuld, van ons allemaal.
Het gewone bidden, helpt om het grotere verband te zien.
Precies daarom kreeg Jezus niet wat hij wilde.
Kreeg hij wel een steen.

Maar op die manier is God,
niet alleen zijn vader, maar onze vader is geworden.
Zo leren we met een kinderlijk eenvoudig geloof,
om gewoon te bidden, om alles tussen hemel en aarde.
Zodat er vrede komt. Om Jezus’ wil. Amen


online delen:

tag bidden

Meer preken uit Mattheüs