Met Powerpoint presentatie

De volgende preken hebben een presentatie beschikbaar. Deze kunt u ook downloaden.

Gen. 14 - Vechten voor een ander 30 Jun, 2019
Gen. 37:12-35 - Veelkleurig gewaad 25 Sep, 2016
Ex. 3:5 - Blotevoetenpad 19 Sep, 2021
Dt. 16:1-17 - Pinksteren in het verband van de 3 grote feesten pinksteren, 5 Jun, 2014
Rech. 15:18-19 - Dorst naar God 21 Oct, 2018
1Kon. 17:17-24 - Elia gaat voor in opdragen biddag, 8 Mar, 2017
Ps. 8 - De hand van God 10 Aug, 2014
Ps. 27:14 - Sterk en moedig 3 Sep, 2017
Ps. 42 en 43 8 Oct, 2017
Ps. 66:16 - Kom en hoor wat ik wil vertellen! startzondag; belijdenis, 9 Sep, 2018
Ps. 130 - Hopen en Baden 12 Nov, 2016
Spr. 3:3 - Sier-raad 16 Jul, 2017
Spr. 18:10 - Zijn naam 30 Aug, 2020
Jes. 25:6-8 - Geen wees, geen waas wezenzondag; HA, 2 Jun, 2019
Jes. 65:17-25 (BGT) - Ben je er klaar voor? b#adv#3; kinderdienst, 13 Dec, 2020
Jer. 6:16 - Vragen naar de bekende weg 19 Nov, 2017
Hos. 11 - De brul 7 Sep, 2014
Mic. 4:1-8 - Op(en)trekken a#adv#2, 8 Dec, 2019
Hab. 3 - Zo niet, dan toch! 15 Jul, 2018
Mt. 1:16 - Stamboom kerst, 25 Dec, 2016
Mt. 10:25a - Volgen volgens Jezus a#zo#1, 21 Jun, 2020
Mar. 13:28-37 (BGT) - Zie je al wat? b#adv#1; kinderdienst, 29 Nov, 2020
Luc. 2:1-20 - Thuiswerken b#kerst, 25 Dec, 2020
Luc. 2:12 - Ingewikkeld kerst, 25 Dec, 2015
Luc. 7:31-35 - Spelbreker 7 Feb, 2016
Luc. 20:9-19 - Erfgenaam, aangenaam! c#40d#5; HA, 7 Apr, 2019
Luc. 24:36 na pasen, 4 May, 2014
Joh. 3:21 - Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is pinksteren, 24 May, 2015
Joh. 17:14-26 - Vragen en bomen langs de bekende weg b#pasen#7, 16 May, 2021
Hand. 1:9 - In de wolken hemelvaart, 10 May, 2018
Hand. 6:1-7 - “Het is niet goed...” bevestiging ambtsdragers, 18 Nov, 2018
Rom. 16 - M/V en Ambt 19 Jun, 2016
1Kor. 1:26-31 - Blij met geloof 16 Jun, 2019
1Kor. 13:1-7 - Liefde is... 19 Oct, 2014
Ef. 1-2:10 & HC. 18 - Hoofd in de wolken, voeten in de klei 15 Apr, 2018
Ef. 1:4-6 - De kiezer heeft altijd gelijk voorbereiding HA, 26 May, 2019
Fil. 1:6 - God maakt het af 19 Jul, 2015
Fil. 3:1-11 - Vreugde 2 Aug, 2015
Kol. 3:12-17 - Kleren maken de man bevestiging ambtsdragers, 27 Aug, 2017
Heb. 12:2a - Geduld van en met God 23 Jun, 2019
Jak. 1:19-27 23 Nov, 2014
1Pe. 4:8 - Heb elkaar lief! 15 Jan, 2017
2Pe. 1 - Ketting van deugden 3 Jul, 2016
1Joh. 1:1-2:2 28 Sep, 2014
Opb. 4 startzondag, 11 Sep, 2016
Opb. 7:9,10 - Loofhutten 23 Oct, 2016
Opb. 12:10-12 - Geen tijd te verliezen oudjaar, 31 Dec, 2016
HC. 12 - De Heilige Geest werkt als zalfolie 22 Jan, 2017
HC. 48 49 biddag, 12 Jul, 2015