Series

Verborgen

 1. Pred. 5:1 - Verborgen
 2. Rom. 8:19 - Geborgen (HA)

Een serie binnen het jaarthema veelkleurigheid, over wat verborgen en onzichtbaar is. De grootheid van God zorgt er voor dat we hem niet helemaal kunnen kennen (1), en tegelijk zijn we geborgen, en in afwachting van wat God aan ons gedaan heeft (2)


Jona

 1. Jona. 1 - De doop van Jona (doop)
 2. Jona. 2 - Die komt er wel (onderwater-geloof)
 3. Jona. 4 - Grote Verzoendag (voorbereiding HA; michazondag)

Twee preken uit 2017; de eerste bij een doopdienst, de tweede over bekering. Aangevuld met een oudere preek, over hoofdstuk 3 en 4, verzoening.


Filippenzen

Simson

 1. Rech. 13:1-25 (BGT) - Toewijding (kinderdienst)
 2. Rech. 16:21-31 - Molensteen (HA)
 3. Rech. 15:18-19 - Dorst naar God

Een serie over het leven van Simson en de parallelen met Jezus


Dordtse Leerregels

 1. Ef. 1:4-6 - De kiezer heeft altijd gelijk (voorbereiding HA)
 2. 1Kor. 1:26-31 - Blij met geloof
 3. Heb. 12:2a - Geduld van en met God

Ter gelegenheid van 400-jaar synode van Dordrecht. Over gekozen worden(1), geloof krijgen(2), en volhouden(3).


Rond Abraham

 1. Gen. 14 - Vechten voor een ander
 2. Gen. 19:15-17 - Lot
 3. Gen. 21:10 - Ismael
 4. Gen. 23 - Een graf voor Sara

4 Portretten van personages rondom Abraham. Daarbij ook telkens de hermeneutische vraag hoe wij de geschiedenis christologisch kunnen lezen. Over Abram als generaal (1), over Lot (2), over Ismael (3) en over het graf van Sara (4)


Job