Per gelegenheid

advent


kerst


na kerst


40-dagentijd


witte donderdag


goede vrijdag


pasen


na pasen


hemelvaart

Hand. 1:9 - In de wolken 10 May, 2018
Ps. 24 - Jezus gaat op bedevaart 5 May, 2016
Ps. 110 14 May, 2015


pinksteren


eeuwigheidszondag

2Tes. 2 22 Nov, 2015
Joh. 11:17-27 - Voleindingszondag 21 Nov, 2021


oudjaar


biddag


dankdag


doop


belijdenis


voorbereiding HA


HA

1Kor. 1:18-31 - God draait alles om 2 Feb, 2020
1Tes. 3:9-13 - Vecht of vlucht? 2 Dec, 2018
Dt. 26:1-11 - Erbij horen 7 Feb, 2021
Dt. 29:4 - Liefde die niet slijt 3 Oct, 2021
Ex. 12:11-13 - In de startblokken 29 Mar, 2018
Ex. 34:6-7 - Breken en helen 3 Jun, 2018
Meditatie aan tafel: Jer.31:31-33 Eze.11:19,20 Ps.147:01-3
Heb. 2:11-13 4 Sep, 2016
Meditatie aan tafel: Ps.22:15-27 Ps.18:01-9 Jes.8:17,18
Jes. 25:6-8 - Geen wees, geen waas 2 Jun, 2019
Jes. 52:12 - Haast 5 Dec, 2021
Joh. 20:1-10 & Joh. 5:8 - Sta op en wandel 1 Apr, 2018
Luc. 20:9-19 - Erfgenaam, aangenaam! 7 Apr, 2019
Luc. 22:14-20 - Nemen, zegenen, breken en delen 6 Dec, 2015
Meditatie aan tafel: Heb.10:05-10 Heb.10:19-25
Luc. 22:27 - In de bediening 24 Mar, 2016
Mt. 26:6-13 - Daar zit een luchtje aan 2 Apr, 2017
Ps. 96 - Zingen is verkondigen 3 Dec, 2017
Rech. 16:21-31 - Molensteen 7 Oct, 2018
Rom. 6:11 - Zondaar of heilige? 5 Feb, 2017
Rom. 8:19 - Geborgen 1 Oct, 2017
Rom. 11:27 - Bondje sluiten? 2 Oct, 2022
Ruth. 3 - Boaz en de Geest 5 Jun, 2022
Spr. 17:1 - Naar tevredenheid 6 Jun, 2021


bevestiging ambtsdragers


startzondag


michazondag


kinderdienst


jeugddienst