Per gelegenheid

advent


kerst


na kerst


40-dagentijd


witte donderdag


goede vrijdag


pasen


na pasen


hemelvaart

Hand. 1:9 - In de wolken 10 May, 2018
Ps. 24 - Jezus gaat op bedevaart 5 May, 2016
Ps. 110 14 May, 2015


pinksteren


eeuwigheidszondag


oudjaar


biddag


dankdag


doop


belijdenis


voorbereiding HA


HA


bevestiging ambtsdragers


startzondag


michazondag


kinderdienst


jeugddienst


gezinsdienst


intrede en afscheid

Fil. 4:7 - God van Vrede 9 Jul, 2023
Joh. 3:30 20 Sep, 2015
Spr. 4:20-27 - Hartbewaking 17 Sep, 2023
Zach. 3 - De make-over 27 Apr, 2014