Per gelegenheid

advent


kerst


na kerst


40-dagentijd


witte donderdag


goede vrijdag


pasen


na pasen


hemelvaart

Hand. 1:9 - In de wolken 10 May, 2018
Ps. 24 - Jezus gaat op bedevaart 5 May, 2016
Ps. 110 14 May, 2015


pinksteren


eeuwigheidszondag

2Tes. 2 22 Nov, 2015
Joh. 11:17-27 - Voleindingszondag 21 Nov, 2021


oudjaar


biddag


dankdag


doop


belijdenis


voorbereiding HA


HA


bevestiging ambtsdragers


startzondag


michazondag


kinderdienst


jeugddienst