kinderen wachten ons buiten op Koor staan voor 9:30 klaar, op het podium Kerkenraad komt binnen. Koster doet dan het licht uit. Koor gaat zingen Ondertussen komen de mensen met lichtjes binnen Zetten kaarsjes voor neer, en blijven (rechts)voorin wachten Als het klaar is steken we de kerstkaars aan Daarna gaan koor-leden en kaars-dragers zitten votum (nlb 291a) en groet (gesproken amen) kerstmedley NLB 477:1,4 Komt allen tezamen NLB 482:1 Er is uit 's wereld duistere wolken NLB 481:3 Lof aan u die eeuwig leeft NLB 483:1-3 Stille nacht filmpje nr 5 als afsluiting advents-project Gebed uitleg bibliodrama lezing Lucas 2:1-20 BGT uitvoeren bibliodrama gesprekje: hoe was het om herder/engel/… te zijn? kinderlied: wij zijn de stoere herders korte preek blokje aanbidding Sela "Zo is het belooft" (koor) Ere zij God kinderlied "Vrolijk kerstfeest iedereen" HH156 gebed collecte (kinderen helpen) ELB 434b:2 God zal met ons zijn (couplet: Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein) zegen met danish amen

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

We hebben net biblio–drama gedaan en gezien.
Jullie kropen in de huid van de herders, de engelen.
Dit is een manier van het bijbelverhaal doorleven, meemaken,
die helpt in het beter begrijpen ervan.

Voor vanmorgen is dat extra passend.
Want dat in de huid kruipen; dat is nu precies wat Jezus gedaan heeft.
Hij is in onze huid gekropen.
Hij komt in deze wereld, ervaart hoe het is om mens te zijn.
Om te leren op te groeien, om vrienden te ontmoeten,
om te eten en te drinken en te slapen.
Om onze blijdschap en verdriet te doorleven,
en dan te laten zien hoe God ze goed bedoelt heeft.
Om onze impulsen en reflexen te ervaren,
en dan te laten zien hoe God ze goed bedoelt heeft.
Om te leven, en te laten zien hoe het Goed is.

God wordt mens. Hij is in onze huid gekropen.
Dat betekent niet dat Jezus maar een rolletje heeft gespeeld,
dat hij maar deed alsof hij mens werd, nee, Jezus is echt mens.


De engelen vertellen het:
“Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer.
Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen:
het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.”

Dat zijn super grote woorden!
De engel zegt dat Jezus de Messias is,
hij is de Christus, en hij is de Heer.
Dan is het logisch dat hij in een adem
met David de koning wordt genoemd.

Maar je ziet er niets van!

Dus hoe voelt dat dan?
Geloof je die engel? Dat er inderdaad redding is, vandaag?
Geloof je dat leger, dat er opeens bij plopt?
… en doe je met ze mee, omdat God de eer verdient?
Geloof je je ogen? Als je het ziet, tja wat zie je eigenlijk;
Het valt tegen, je kan het nog niet zien.
Je ziet een babytje, wat is daar nu bijzonder aan.
En ze zeggen dat hij koning is, maar ik zie gewone mensen,
geen kroon, geen troon, geen rode loper.
Het lijkt een gewoon kindje. Daar zijn er wel meer van…

Wil je dan nog geloven dat zelfs het zwakke van God,
ons nog te sterk is?
Wil je het aannemen, hij echt je koning is,
ook al kun je er nog niets van zien?
Ja, wil je vandaag geloven dat er redding voor je is,
dat er vrede is; dat God van je houdt.


Kerst laat je de reacties voelen van al die mensen.
De gewone burgers van Bethlehem.
“Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders”
Hm, heel interessant hoor…
Even zijn ze verbaasd, (die herders doen ook wel echt heel gek)
maar dat is het dan.

En dan de engelen die God eren.
Natuurlijk eren zij God, omdat ze zien en weten wat God doet,
omdat ze Jezus kennen, hij is hun aanvoerder, hun leider.

De herders geloven hen.
“Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden.
Want alles was precies zoals de engel gezegd had.”

Het klopt, en ze vertellen het aan iedereen die het horen wil,
ook vinden ze het maar even interessant.

En dan heb je tot slot nog het meisje Maria.
Ze heeft het diep doorleefd.
Dichter bij Jezus, intiemer verbonden, dan ooit iemand.
“Maria probeerde te begrijpen wat het betekende.
Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden.”

En wij dan?
Voor ons, is het misschien wel lastig.
We kunnen dat vaak ervaren, pas als ik het zie, als ik het voel,
dan pas kan ik het meemaken.
Daar in Bethlehen was het niet opeens vrede.
Nog steeds werd de stad door Romeinen beheerst.
En dat God van je houdt, tja daar merk je soms ook niets van.
Maar, dit is belangrijk:
het is niet pas waar, als je het weet, zoals de engelen,
het is niet pas waar, als je het voelt en ziet, zoals de herders
het is niet pas waar, als je het begrijpt, zoals Maria.
Maar het is gewoon waar.

Het is zo. Ook voor jou is een redder geboren;
voor U, is er vrede;
voor mensen waarin God welbehagen heeft, van wie hij houdt.
En het is gewoon waar. De Heer heeft je lief.
Als je het merkt, als het natuurlijk is,
om helemaal uit je dak te gaan zoals de herders.
Maar ook als je het niet merkt. Geloof het maar.
Het zit in elk profetenwoord, in het lied van de engelen.

En dan ga je vanzelf mee,
van geloven naar loven.
Ere zij God.
Want het is gewoon waar,
of zoals we dat in het hebreeuws zeggen: Amen


online delen:

tag ervaren incarnatie bibliodrama rol gevoel en verstand

Meer preken uit Lucas