Voorzang Opw 733 (10000 redenen) Votum Groet GK 148=kOpw 23 (Zie de zon, zie de maan, groep 3-5 kristal) gezongen 10 geboden (Ken je Gods gebod woorden 1 tot 10) Lezen: Joh 15:12-17 BGT Gebed ELB 261: Aan uw voeten Heer Lez: Joh 15:1-11 BGT ELB 445: Ik zag een kuikentje kinderen naar voren preek spel Opw 51 (Dit is mijn gebod) kinderen terug naar plek Gebed collecte (helpen?!) Psalm 116 Levensliederen: 1, 3, 6, 8 (Ik hou van God) Zegen (danish amen)

Kerk van Jezus, kinderen van God, door hem geliefd,

We hebben uit de bijbel gelezen.
En dan luisteren we naar wat God zegt.
En we hebben net gezongen,
dat we aan de voeten van Jezus gaan zitten.
Jullie zitten nu hier, om te luisteren,
maar eigenlijk zitten wij samen, naar God te luisteren.

Vanmorgen gaat het over: steeds beter luisteren.
En dan bedoel ik niet dat we allemaal regeltjes moeten doen.
Ja dat ook, Jezus zegt “Ik geef jullie deze regel:
Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd”
(v12)
Dat heeft dus met elkaar te maken.
Zoals Jezus is, en zoals wij moeten zijn.
Maar dat lukt me heel vaak niet. Om te doen, om te luisteren.
Maar daar kun je beter in worden.

En vanmorgen wil ik het zo uitleggen:
Ik ga wat zeggen over moederdag,
en daarna ga ik ongeveer hetzelfde zeggen over God.
En ik denk dat jullie het dan al snappen.
En als dat klaar is, wil ik nog even iets tegen de grote mensen zeggen.

Vandaag is het moederdag he?
Hebben jullie wat voor mama gedaan vanmorgen?
Of gaan jullie dat nog doen?

Steek eens je hand op; Wie heeft een ontbijt op bed gebracht?
En wie heeft een mooi werkje gemaakt en gegeven?
En wie vond dat nou super stom om te doen?
Niemand he? Volgens mij is het wel fijn,
om iets liefs voor mama te doen.

– He, even een vraag: Wat doen jullie mama’s eigenlijk voor jullie?

– Mama wast je kleren,
– zorgt voor je eten,
– Zegt mama ook wat mag en wat niet mag?
– En mama vind jullie lief denk ik he?

Fijn he?
Nou, ik snap wel dat we daar de moeders ene keer voor bedanken!
En dan doen we even wat moois of wat liefs terug.

Stel je nou voor he, dat jij een hele mooie verrassing hebt gemaakt,
en als je een oudere broertje of zusje hebt,
die heeft ook iets gemaakt wat supermooi is,
tja… eigenlijk is die nog mooier… Hm…
Vind je oudere broer of zus mama dan liever? – Nee he?

Of als jij de oudste bent, en gewoon wat beter kan tekenen of knutselen,
is het werkje van een jonger broertje of zusjes,
dan minder lief, minder goed? – Nee toch?

Dus we vinden het fijn om iets moois voor onze mama’s te doen.
En de ene keer is een werkje beter gelukt,
maar volgens mij doe je wel goed je best.
We laten zien dat we van mama houden, door goede dingen te doen.
En je brengt een lekker ontbijtje, niet droog brood zonder beleg erop.
Je doet je best op een mooie tekening, niet maar wat stom gekras,
of je geeft geen lege papiertje. Toch?
– Volgens mij doe je graag zo goed mogelijk je best doet.

Vandaag is het moederdag, dat is een vaste dag in het jaar.
Dus het is dan een soort regel.
Maar volgens mij hebben jullie het niet gedaan omdat het perse moest.
We doen dit graag.

En we doen denk ik ook niet alleen vandaag lieve dingen voor mama.
Als het goed is laten we elkaar elke dag iets merken,
dat we van elkaar houden. Een kus of een knuffel,
Of bijvoorbeeld door te luisteren naar mama.
En dat lukt niet altijd goed,
De ene keer lukt het beter, maar uiteindelijk doen we toch ons best.

We hebben nu een paar dingen gezegd over moederdag:

 1. We doen allemaal verschillende dingen
  de ene keer is het werkje beter gelukt dan een andere keer.
  Iemand anders kan het misschien beter,
  Maar mama is met alle werkjes even blij.
 2. We doen het omdat we mama lief vinden,
  en niet zomaar omdat het een regel is,
  niet omdat het moet of met tegenzin.
 3. Wat we doen, hebben we mama eerst zien doen,
  Als we een ontbijtje brengen,
  is dat omdat mama zo vaak voor ons eten zorgt.

Nu heb ik een heleboel dingen over moederdag gezegd.
En nu ga ik ongeveer hetzelfde zeggen, maar dan over God.

Want onze moeders doen veel voor ons, maar God ook.
En als het goed lijkt Mama daarin een beetje op God.
God smeert niet onze boterhammen, en kook niet ‘s avonds ons eten,
maar hij geeft het eten, door het te maken.
God was niet onze kleren,
maar maakt op een andere manier onze viezigheid, onze fouten schoon.
God geeft regels wat hij goed vind en wat niet.
En net zoals je ouders van jullie houden, zo houd ook God van ons.

En nu geeft God regels,
en net zoals we voor onze mama’s graag iets doen,
zo zouden wij eigenlijk net zo graag moeten luisteren,
naar Gods regels.

Hm… Dat vind ik best moeilijk.
Maar weet je nog van die tekening?
Hier zitten oudere grote broers en zussen in de kerk,
kijk maar achter je,
en die zijn soms wat beter in goede dingen doen voor God.
Maar samen maken we van ons leven een mooie tekening voor God.
En dan kan je zien dan ze veel van hem houden.
Soms zijn jullie beter in luisteren naar God.
En dat wil ik ook. Ook leren luisteren,
ook mijn best doen, omdat ik van God houd.

We laten zien dat we van God houden, door goede dingen te doen.
We doen ons best met zingen, je probeert mee te doen,
en gaat niet wat zitten schreeuwen,
of stil zijn terwijl de rest zingt, je probeert mee te doen.
En het is niet erg als het niet lukt, of niet zo mooi is als een ander,
maar we geven geen leeg papiertje aan mama, toch?
Zelfde geldt voor wat we aan God geven.

We hebben nu een paar dingen gezegd over moederdag:

 1. We doen allemaal verschillende dingen
  de ene keer lukt het goede werkje beter dan een andere keer.
  Iemand anders kan het misschien beter,
  Maar God is met al die dingen blij.
 2. We willen luisteren het omdat we van God houden,
  en niet zomaar omdat het een regel is,
  niet omdat het moet of met tegenzin.
 3. En de dingen die we doen, hebben we God eerst zien doen,
  Als we liefhebben, is dat omdat God eerst heeft lief gehad,
  als we geven, is dat omdat God eerst ons iets heeft gegeven.
  We zijn Gods kinderen die leren door het na te doen.

Dat laatste, dat God alles eerst heeft gegeven kun je zien,
in het bijbelverhaal wat we hebben gelezen.
Het gaat het over een boom of een druivenplant.
Jezus is de stam, en wij zijn de takken.
Als we goede dingen willen doen, dan zijn dat de bloementjes,
de vruchten, de mooie dingen die dan gaan groeien.
Je kan zeggen dat zijn net als de lieve dingen
die we voor mama doen op moederdag.
Dat zijn de goede dingen die we doen.
Maar dat kan alleen als de takken aan Jezus vast zitten,
ik als takje, uit de stam kan drinken.

Soms is het moeilijk om te luisteren,
willen we Gods regels doen, omdat het moet,
of doen we het met tegenzin, of gewoon expres niet.
Maar zoals het gewoon is om mama lief te hebben,
zo gewoon zou het ook met God moeten.
Toch? Ik denk dat de kinderen dit wat beter kunnen, dan de grote mensen.
Jullie hebben God gewoon lief, wij moeten er wat meer over nadenken.

En wat ons dan helpt is kijken naar wat God voor ons doet.
Als ik niet aan Jezus vast zit, dan ben ik een dode tak.
Dat gaat helemaal mis. Jezus zegt:
“Als je niet met mij verbonden blijft, loopt het slecht met je af.
Die tak wordt opgeruimd en in het vuur gegooid.”

Daarom zegt hij: “Jullie moeten met mij verbonden blijven,
en ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven.
Net zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten.
Aan losse takken kunnen geen druiven groeien.”

Ik hoop dat de ouderen zien, dat de onderwerpen van de afgelopen weken,
in de tekst zijn terug te vinden.
Losse tak zijn, geen vrucht dragen, en in het vuur gegooid worden,
dat zijn de heftige woorden van de zonde:
Zo diep gaat het dus, ik ben soms zonder Jezus,
als ik niet aan hem vast zit, gaat het mis,
ik kan van mezelf helemaal niets als ik niet aan hem vast zit.
En ook al denk ik van wel, maar ook dat is zonde. Dat was week 2

Maar Jezus zegt dan, van jezelf ben je een dode tak,
maar ik pak je op, ik sluit je aan op een levende stam.
En ik knip, snoei de rotte plekken weg, wat ballast is.
Vanaf nu zit aan mijn vast,
en het is haast alsof we weer adem kunnen halen.
Een opluchting, een opleving; we zijn geen dode takken meer.
En in week 3 ging het dan over het feest van genade.

Maar genade is niet alleen mijn fouten weg worden gehaald.
Het onkruid gesnoeid,
Maar het is ook genade dat we nu vruchtdragen.
Dat is de heiliging, daar hebben we het deze week over;
dat is vers 8: “Jullie zullen dan, als leerlingen van mij veel goede dingen doen.”
Dat is het doel. Het doel is niet alleen vergeving,
maar het doel is leven zoals God dat wil. Doel is vruchtdragen

“Jullie zullen (…) veel goede dingen doen.
Zo maken jullie de hemelse macht van mijn Vader zichtbaar.”

God wil dat we doen wat hij zegt.
En dan niet omdat we bang zijn voor straf.
God wil dat we doen wat hij zegt,
niet om om het stiekum zelf te doen.
Het is niet waar, als we maar doen wat hij ons zegt
dan komen we uiteindelijk, toch nog goed terecht.
Dat is niet waar. We komen niet goed terecht om dat we doen.
Dat kan ik niet.
We komen goed terecht omdat Jezus ons heeft uitgekozen.
Omdat hij ons aan zich heeft vast gemaakt,
omdat we alleen vruchtdragen als we dicht bij hem zijn.
En al die mooie vruchten maken de hemelse macht van de Vader zichtbaar.

En dan zitten we dicht bij week 1.
Genieten van de macht van God.
Met verbazing, met plezier, met verwondering,
kijken we dan naar vruchten die groeien.

Doe goede dingen, en blijf dat doen, daar moeten we in groeien
en de vader, zal jullie alles geven wat je hem vraagt.
Heiliging is iets om in te groeien.
Je bloeit op, je ziet vrucht, en geniet daar maar van.
Wow, wat fijn dat ik iets moois mag doen.
En wat bijzonder eigenlijk ook,
want van mezelf was ik vroeger een oude dorre tak.

Geniet maar van die vruchten.
en geloof: God neemt onze liefde aan,
als een moeder de knutselwerkjes van moederdag aanneemt.
Wees dus niet zo kritisch op je eigen heiliging,
alsof moeders van een kindertekening verwachten
dat het een Mona Lisa is.
Zo kijkt God ook niet.
Maar doe wel je best, zoals de kinderen ook hun best doen.
Jongens en Meisjes, we zijn bijna klaar.
Als je mama een ontbijtje brengt, lijk je op mama,
want die zorgt ook zo goed voor ons eten.

Als je iemand liefhebt, lijkt je op God,
want die heeft ons ook lief.

En dat is precies wat Jezus regel was:
Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd.
Dus Jezus zal het je zelf geven. Amen


online delen:

tag FeestVanGenade heiliging groei liefdegebod moederdag

Meer preken uit Johannes