Mededelingen KR Voorzang: NPSb 73:7 (Wie heb ik in de hemel Heer) Votum en Groet (gesproken) Lied: Hij is de Rots Wet: uit Bijbel in gewone taal (BGT) Mat 5:1-12, 38-48 Gebed Intro Nehemia Lied NpsB 71: 1,2 (Ik schuil bij U met al mijn zorgen) Lezen BGT Nehemia 2:11-20 Lied gezongen met kleuters vooraan: Samen (Kijk daar de metselaar, ELB 455) Lezen Mat 7:24-29 De wijze en de dwaze: (gelezen door kinderen gr 6) Lied: Een wijs man Preek Themalied: Bouw je leven op de rots (Alle kinderen naar voren) Gebed (mbv kinderen groep 7) Collecte, groep 8 legt uit; groep 5 collecteert ELB 246: Ik bouw op U Zegen en Danish Amen

Wie van jullie heeft wel eens op een luchtbed,
of op een waterbed geslapen? Dat wiebelt hè?
En wie vind het leuk om op de trampoline te springen?
Als je met z’n tweeën erop bent, kun je de ander lekker lanceren hè?

Neem je wel eens speelgoed mee in bed, of op een trampoline?
Ik heb dat wel eens gedaan als kind.
Ging ik daar lekker liggen, en probeerde ik wat te bouwen.
Maar ik merkte, dat ik een beetje in m’n bed zakte,
of dat de trampoline, doordat ik er op lag, scheef zakte.
Als ik bewoog vielen de poppetjes om,
of als iemand anders erbij kwam ging het huis kapot.

Je hebt een harde stevige ondergrond nodig om goed te spelen.
Dan valt het niet om.
Jezus zegt dat ook:
je moet bouwen op stevige grond, dan staat je huis vast.
Rotsvast noemen we dat.


Het verhaal wat Jezus vertelt,
is het laatste verhaal in een hele lange serie.
Jezus heeft een paar dagen heel veel toespraken achter elkaar gegeven.
We hebben gelezen uit Matteüs 7, het laatste stukje.
En als je leest wat er verder staat, dat hebben we niet gelezen,
maar direct als je verder leest wat Matteüs schrijft, daar staat:
“Toen kwam Jezus van de berg naar beneden.” Mat 8:1
Hij heeft dus net dit verhaal vertelt.
En nu dat verhaal klaar is, komt hij van de berg naar beneden.
Dus Jezus zat op een berg toen hij dit aan het vertellen was.
Wanneer is Jezus op die berg gaan zitten?
Daarvoor moet je een stukje terug bladeren in de bijbel.
Dat staat in Matteüs 5:
“Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op.” Mat 5:1
En dan gaat hij zitten, en begint hij te vertellen:
Jezus praat over het echte geluk, over Gods nieuwe wereld,
over wat God vroeger gezegd heeft, en wat Jezus wil:
“Jullie moeten goed zijn voor alle mensen,
Net zoals onze hemelse Vader goed is voor iedereen.”

Jezus zegt: “Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag.”
En nu hij heel lang verhalen heeft verteld.
En al die tijd zit Jezus op een berg.
Waarom is dat nou zo belangrijk?

Heel lang voor Jezus heeft God ook regels gegeven. foto Horeb
Toen zei God hoe hij wil dat de mensen leefde.
Het volk Israël was toen ook bij een berg.
Als de mensen Jezus horen, moeten ze daaraan terugdenken.
“Hij spreekt als iemand met macht,
hij spreekt heel anders dan de wetsleraren.”
Mat 7:28-29
En wetsleraar is iemand die de bijbel uitlegt.
Die vertelt wat de oude woorden van God betekenen.
Maar Jezus legt het nu zo mooi uit, zo bijzonder,
het was alsof ze het voor het eerst hoorden.
Het deed de mensen denken aan vroeger.

Maar dan is het dus ook wel bijzonder dat Jezus
nu dit laatste verhaal vertelt:
Je moet op een rots, op een berg, bouwen.
Als je luistert en doet dat ik vraag, zegt Jezus,
dan lijkt je op een slim iemand die bouwt op een stevige ondergrond.
En niet op een wiebelig waterbed, of trampoline.


Toen ik bij jullie op school was zag ik hoe jullie tekeningen maakten.
Er waren een paar groepen waar de tekeningen een goede helft had
en een slechte helft.
Als je bouwt op de rots, als je luistert naar Jezus,
dan ziet alles er mooi uit. Dan is er liefde, gaat het goed.
Is de zee mooi, met vissen en zonder plastic soep.

En op de slechte helft tekenden jullie verkeersongelukken,
ja dan luister je inderdaad niet, en gaat het mis;
Dood, afval, gepest en gescheld, ruzie in het klein,
maar ook in het groot: oorlogen en geweld.
In de tekeningen die jullie maken, zien we ook veel troep,
veel ellende. En er zijn slechte mensen,
domme mensen die doen wat ze zelf willen.
Die niet samen willen bouwen, maar alleen voor zichzelf gaan.

Jezus zegt: “Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag.
Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis bouwt op stevige grond.”

Maar kijk eens in de wereld. Doen we dat?
Kunnen mensen dat zelf?
Het klinkt zo makkelijk hè? Het is zo logisch.
Maar waarom maken we de wereld dan niet mooi?
Waarom stoppen we niet met oorlogen,
en delen we wat we over hebben?
Morgen in de klas, voor je het weet,
is per ongeluk toch weer iets lelijks gezegd.

Ik denk dat we het allemaal best moeilijk vinden om te luisteren.
Ik mocht van mijn juffen en meesters niet op mijn stoeltje wippen.
Ik ben er een keer hard vanaf gevallen;
en dan voel je, dat als je niet luistert,
als je niet stevig staat, dat je valt, en dat het zeer doet.
Maar de volgende dag deed ik het gewoon weer.
Mensen vinden het lastig om echt te luisteren.

Jezus zegt dat we moeten bouwen op de rots,
luisteren naar de regels die hij op de berg geeft.
Maar dat is niet alles.
Als Jezus dat alleen maar zou zeggen: wel goed luisteren hoor,
dan is hij een soort politie geworden,
een verkeersregelaar, die zegt wat je moet doen.
En als je niet luistert: een boete uitschrijft.
Een meester die streng zegt wat er allemaal niet mag.

Maar dat is niet hoe God is. Ja, Hij zegt wat hij wil,
maar dan zorgt hij er ook voor dat hij je helpt.
Hij spreekt met zoveel macht,
dat hij niet alleen op een rots zit,
maar ook zelf de rots is, waarop we kunnen bouwen.
En Jezus zal later iets geks doen; hij geeft de boete aan zichzelf.

Als je op hem vertrouwt, dan zorgt hij ervoor dat je niet omvalt.
Hij helpt om te luisteren. En zelfs als het wel zou vallen,
stort je levenswerk in, dan vangt hij het op.


Het thema is: Bouwers gezocht!
We willen goede dingen doen, het maken in ons leven.
Maar als ik het zelf moet maken, dan zit ik op m’n stoeltje,
en val ik weer zomaar om. Want luisteren is moeilijk.
En ook als ik naar andere bouwers kijk?
We willen wel, maar toch lukt het nog niet helemaal
om de wereld mooi te maken.
Daarom moeten we niet alleen bouwers zoeken,
maar moeten wij vooral op zoek naar een stevige rots: Vaste grond gezocht.

In het verhaal van Nehemia zie je dat mensen
heel graag willen gaan bouwen.
Nehemia, en de mensen om hem heen.
Is dat nou een voorbeeld dat we heel erg zelf proberen te klussen.
Proberen de wereld mooi te maken?
“Toen zeiden ze, Ja we moeten de muren weer opbouwen
Laten we meteen beginnen. En ze gingen hard aan het werk.”
Neh 2:18b
Dan komen er mensen die ze uitlachen. Die het ze moeilijk maken.
Zoals mensen je vandaag ook wel kunnen uitlachen, als je wil luisteren;
want niet luisteren is soms leuker. Maar dan zegt Nehemia:
“De God van de hemel zal zorgen dat ons plan lukt.” Neh 2:20
Hij bouwt dus niet zomaar met zijn eigen stenen,
maar hij bouwt op de rots. Hij vertrouwt op God.

Voor Nehemia was Jeruzalem zo belangrijk,
omdat daar de tempel stond.
Dat was de plek, waar als je een keer niet geluisterd had,
het weer kon goed maken.

Maar voor ons, als leerlingen van Jezus, die naar hem luisteren,
als hij zijn nieuwe regels geeft,
geloven we, dat Jezus de persoon is, die het voor ons goed maakt.
Hij is degene die de boete betaalt,
en je uit het water trekt als je huis is ingestort.
Hij is degene die ons een stevig huis biedt,
Hij is degene die ons helpt om te luisteren.
Hij is de vaste grond, de rots die ik zoek.
“Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben,
Want voor hen is Gods nieuwe wereld.”
Mat. 5:3 BGT
Amen


online delen:

tag vertrouwen wet Nehemia

Meer preken uit Mattheüs