We nemen vandaag de tijd om deze woorden te laten landen.
Midden tussen het carbid, en de lading oliebollen door,
luisteren we naar dit loflied van David.

En als je de psalm doorleest, en let op alle tijdsaanduidingen,
dan is dit een psalm die het best groots aanpakt.
Vers 2: Elke dag opnieuw wil ik u prijzen.
Uw naam loven tot in eeuwigheid.

En het is niet alleen voor de ik-figuur, voor David
maar het is ook aan anderen om door te geven:
Vers 4: Laat geslacht na geslacht uw schepping bezingen,
uw machtige daden verkondigen.

Dat het voor alle generaties, voor alle tijden is,
is omdat God van alle tijden is.
Vers 13: uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.

Dus, is aan het eind de conclusie, vs 21:
Laten we God prijzen, tot in eeuwigheid.
Het is alsof tijdsaanduidingen ook toenemen.
Elke dag opnieuw, van geslacht op geslacht, eeuwen, eeuwigheid.
Alsof we steeds dichter bij Gods perspectief komen.

Vanavond slaan we de bladzijde van het oude jaar om.
Beginnen we opnieuw. Zo voelt dat soms, he.
Het is een moment van terugkijken.
Heb ik mijn goede voornemens gehaald?
En durf ik aan nieuwe voornemens te beginnen.
Hebben we kunnen uitvoeren wat we plande?
Je zult vast goede en mooie herinneringen hebben.
Een kind of kleinkind geboren.
Of dankbaarheid om de mensen om je heen,
we hebben het vaak best goed, en er was veel om van te genieten.
En ongetwijfeld zullen er ook momenten van verdriet zijn geweest.
Een overlijden. Of een onvervuld verlangen.
Conflict op je werk of binnen gezin, dat doet gewoon pijn.

Oudjaarsavond brengt je dan vanzelf in een soort mijmerstemming.
Wat vind ik nou van dat afgelopen jaar?
En wat hoop ik voor het komende jaar?


Wat deze psalm doet is ruimte maken
voor de goede, maar ook voor de niet goede dingen.

Bij de goede dingen, proef je de oproep,
om te getuigen van wat God heeft gedaan; van Gods grootheid.
We zijn niet zomaar dankbaar voor leven,
voor vrienden, een innige knuffel, of een goed glas wijn,
maar als God de koning over alles is,
komen al die mooie dingen bij God vandaan.
Deze psalm moedigt je aan, om God te zien,
als schepper van alles waar je van genoten hebt.
Het leert je om te kijken naar de trouw van God.

Hij geeft om zijn schepping, om deze wereld, om jou.
Zie je dat in de dingen die je van hem kreeg?
Je ziet het in vers 8.
Genadig en liefdevol is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Dit hoe God zich graag laat kennen.
Genadig en liefdevol. Dat zijn ook woorden die klonken,
toen God zich liet kennen aan Mozes.
Dit is wie ik ben.
Als je dat van me ziet, dan pas heb je me echt door.
Liefdevol en genadig is de Heer.


Dat zijn de mooie dingen.
En soms is het makkelijk om God daarvoor te loven.
Dan voelen we ons dankbaar en gelukkig.
Maar terugkijkend op een heel jaar,
het is nooit alleen maar mooi.
Deze psalm maakt ook ruimte voor de niet-goede dingen.

Vers 14: Een steun is de Heer voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt Hij op.

God laat je niet links liggen als je viel,
als ik uitglij, of ergens aan onderdoor ga,
geeft hij me niet op.
God heeft oog voor wat tegenviel dit jaar.

Daar wordt het wel vaak spannend van.
Want deze psalm zingt veel over de goede dingen.
En dat God koning is, en dat we zijn naam moeten prijzen.
En dan is het makkelijker om alleen naar de highlights te kijken.

Maar David laat zien dat Gods koningschap, voor altijd is.
In goede en in slechte dagen, in gezondheid en ziekte.
En juist dan zie je: groot is zijn trouw.
Genadig en liefdevol is de Heer.
Als je dát ziet, dan herken je wie God wezenlijk is.
We zien dat makkelijker in alles wat fijn en mooi en zegen is,
maar ook in kwade dagen blijft God koning.
En het glipt hem niet uit de vingers.
Dank God en prijs hem, om alles waar je blij en dankbaar voor bent.
Maar proef ook, in wat jij vond dat slecht ging,
dat God ook dan liefdevol en genadig wil zijn.
In vergeving die hij geeft.
In nog kwaliteit van leven.
In de ontmoetingen die wél door konden gaan.
In een onverwachte wending die ten goede werkte.
Maar ook in de tegenslag,
die je geloof en verwachting juist versterkt.

David wil je meenemen, en bemoedigen,
vanuit de overtuiging dat God de Koning is.
Hij heeft het voor het zeggen.
Wat er ook gebeurt is, wat er ook gebeuren zal.

Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER,
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen,
elke dag, elk jaar, tot in eeuwigheid.

Amen


online delen:

tag corona danken koninkrijk

Meer preken uit Psalmen