invullen

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Het is een open deur,
Na Jezus’ overwinning over de dood, zijn opstanding,
is het voorhangsel gescheurd.
We hebben nu toegang tot God.
We mogen zo naar binnen kijken, in dat heilige.
Johannes krijgt die uitnodiging, kom hierboven!
Een rondleiding in de hemel.
En vanmorgen kijken we met hem mee.
We warmen ons in Gods licht, daarin zien we alles goed:
Hem, alles wat hij gemaakt heeft, en elkaar.

— Maar zo welkom als God is,
het is nooit gewoontjes als hij open huis houdt.
Johannes ziet het, maar hij raakt helemaal in vervoering.
Alsof alle zintuigen overprikkeld zijn.
De kleuren spatten er van af.
Rood, groen, wit, goud, vuur, kristal.
En dan niet zomaar kristal, Nee, een zee van kristal.
Als je bedenkt hoe de zon op het water kan schijnen,
stel je dan maar nog meer glinstering voor. Een en al schittering.

Johannes ziet iemand op een troon,
en hij had het uiterlijk van Jaspis en Sarder 2 edelstenen.
Jaspis is meestal een roodachtige steen,
maar zoals dat is met mooie steensoorten,
het is niet 1 egale dekkende verfkleur.
Er zitten vaak andere tinten doorheen.
Als ik als kind op vakantie was, in Zwitserland ofzo,
dan zocht ik naar mooie stenen.
En als je ze dan kantelt in het zonlicht, zag je allemaal nieuwe tinten.
Het licht speelt ermee. Prachtig om te zien.

Johannes zegt niet: er zat iemand op de troon, en die was felrood.
RAL–code nummer zoveel; waarmee je zo naar Draaijer kunt en zegt:
die verf moet ik hebben.
Nee, hij heeft twee rood–oranje steensoorten nodig, Jaspis en Sarder,
om te omschrijven wat hij ziet.
Want God is niet monotoon, is niet saai, maar veelkleurig.
Dat onze woorden tekort schieten,
is nog eens een extra teken van die veelkleurigheid.

— Dan ziet Johannes een regenboog rondom de troon van God.
God had de regenboog na de zondvloed gegeven
als een teken van zijn trouw aan de wereld.
Een teken van een verbond van God met de aarde. God zegt: Gen 9:14–16
Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde
en in die wolken de boog zichtbaar wordt,
zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft,
en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt.
Als ik de boog in de wolken zie verschijnen,
zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft.

Ook Psalm 104 denkt ook terug aan die zondvloed: Ps 104:6–9
De oerzee bedekte haar als een kleed,
tot boven de bergen stonden de wateren.
Toen u hen dreigde, vluchtten zij weg, toen uw donderstem klonk,
stoven zij heen: naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen,
naar de plaatsen die u had bepaald.
U stelde een grens die zij niet overschrijden,
nooit weer zullen zij de aarde bedekken.

God zegt, nooit meer zo wereldwijd met water.
Daarom dus een regenboog:
Water dat eerst de dood bracht voor alle dieren,
en alle mensen, behalve Noach dan en zijn familie,
dat water, in het licht van God, zorgt nu voor een kleurrijke boog.
Een teken dat God zijn woede niet laat gaan.
De regenboog is een teken, van Gods trouw aan de aarde. weg

— God belooft niet dat hij nooit meer zal oordelen.
Petrus schrijft in een brief, dat er spotters zullen komen,
die zich afvragen waar God is? Waar hij blijft.
Ze hadden met Johannes door die open deur moeten komen,
maar spotters zetten liever een zonnebril op,
duiken weg voor onze stralende God.
Petrus zegt dat ze vergeten zijn dat er een wereld was,
voor de zondvloed: 2Pe 3:6,7

en dat de toenmalige wereld vergaan is
toen ze door het water werd overspoeld.
Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard
om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan,
te worden prijsgegeven aan het vuur.

Er komt nog een zondvloed, niet van water, maar van vuur. weg

Openbaring is een boek waar die straffen van God staan.
Hij giet al zijn woede in series van 7 over de wereld uit.
En het is nodig dat God dat doet, terecht, eerlijk.
En aan het eind gooit hij de duivel in de hel. Daar waar hij hoort.
Want het past bij Gods trouw aan zijn schepping,
dat alle wanklank verstillen moet.
Dat de vloekende kleuren met Spiritus schoongebrand worden.
Want asgrauw, gifgroen en geel van jaloezie
zijn kleuren die niet op het scheppingspalet zaten.
En die moeten er dus van af. Dat is nodig en rechtvaardig.
Gods veelkleurigheid is niet alleen maar lievig.
Niet alleen een roze wolk, regenbogen en eenhoorns en engeltjes ofzo.
Denk ook aan dat laatste vers van Ps 104: Ps 104:35
Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen,
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. Prijs de HEER, mijn ziel.

Maar er staat een regenboog boven Gods troon.
Juist in Openbaring is dat teken veelzeggend.
Een boek vol van de straf over alles wat kwaad is.
In de hemel staat een boog van smaragd. Smaragd
Dat wil niet zeggen dat alle kleuren van regenboog in de hemel
opeens beperkt wordt tot groen alleen.
Eerder dat de trouw van God uit steen is gehouwen.
Trouw, door water en door vuur heen.
En die trouw zie je in de reddingssloep die hij bij elk oordeel laat maken.
Het is een open deur, maar vanuit de hemel roept die stem:
kom toch hierboven! Dan zie je dat stralende licht.
Licht dat openbreekt in een regenboog aan tinten trouw. weg

— Als we met Johannes meekijken zien we eerst die troon, de regenboog.
En dan, om die troon staan 24 kleinere tronen, met daarop 24 oudsten.
Hun kleuren zijn wit en goud.
En dan die vier wonderlijke dieren: 4 dieren
een wezen als een leeuw, één als een jonge stier,
een derde als een mens, en een vierde als een adelaar.
Rondom de troon van God, verzamelt zich de hele schepping,
één en al oog voor God.
Niet met bange argusogen kijken of de bliksem hen niet raakt.
Maar vol bewondering stamelen ze maar: Heilig, Heilig, Heilig. weg
En die 24 oudsten buigen zich onder dat gezang, ze aanbidden God:
U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God,
want u hebt alles geschapen:
uw wil is de oorsprong van alles wat er is.

Die schitterende God moet compleet bezongen worden.
Elk moment van Zijn zijn: die was, die is, en die zal komen.
En er is een veelheid in de lof aan God.
Want er is niet 1 type wezen, 1 monotone hemelzang
nee, een afspiegeling van al wat leeft looft God.
In wisselzang zingen de 24 en de 4.
Mens en dier, elk naar zijn aard, hemel en aarde zijn vol van zijn glorie.

God is de oorsprong. De vader van het Licht, ongebroken en puur.
En tegelijk oneindig veel facetten.
Wat God gemaakt heeft is een uitdrukking van wie hij is.
Wij zijn Zijn creatieve expressie; de wereld is zijn oorspronkelijke idee.
Dat wordt in elke toonsoort bezongen.
En we hebben ook elke toonsoort nodig, alle kleuren.
In veelkleurigheid weerspiegelen hemel en aarde
de grootheid en van de Schepper.
Die lichtbron zorgt ervoor dat het witte licht weerkaatst.
Eigenschappen die in Openbaringen voor God gelden,
zoals witte kleren, en goude kransen,
(Jezus draagt die kleuren wit en goud in hoofdstuk 1)
die eigenschappen gelden nu voor de 4 wezens.
De hele schepping kleurt mee met God. Weerspiegelt, deelt in zijn glans.
Zoals ze daar zingen: Uw wil is de oorsprong.
Zo brillant en stralend en prachtig als God is
zo mogen wij in onze verschillende kleuren iets van God laten zien.

— De regenboog van tinten trouw zien we weerkaatst, hier en nu,
elke keer als je helpt, door iemand in de auto op te halen,
of de liturgie rond te fietsen.
De trouw van God, zien we weerspiegeld,
in al die jaren dat mannen en vrouwen bij elkaar blijven;
als je betrouwbaar bent in je afspraken,
of een vriend bent waar de ander op aan kan.
We zien Gods creativiteit weerspiegeld, in alles wat wij maken en bedenken,
een verhaaltje voor het slapen, een tekening of muziek,
elke keer dat je de maaltijd klaarmaakt, een klus in huis.
Maar ook als er doffe plekken op ons leven zitten,
als onze kleuren vloeken met die van God,
juist dan moeten we meezingen met de 24 en de 4.
Want God is trouw aan zijn schepping. Aan jou en aan u.
We hebben in hem onze oorsprong.

Psalm 104 geeft ook aan, Ps 104:29v
dat onze kleuren niet altijd matchen met de God van het leven:
29 Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.

Mooi is dat we hier de Adem zien. Adem (weer Ps 104)
Want de adem van God is de Geest van God, die zweefde over het water.
Niet voor niets ziet Johannes de 7 geesten voor Gods troon,
In het centrum van de aandacht.
En die geest van de schepping verdient alle lof.
Creativiteit en veelkleurigheid horen bij God,
en daarom bij alles wat hij maakt. weg
De Geest van herstel en vernieuwing en bezieling hoort bij God.
En nu zingen wij veelkleurig de liederen die de Geest ingeeft.
Van Gregoriaans tot Sela, en van Johannes de Heer tot Hillsong.
Al die verschillende kleuren weerspiegelen iets,
van het licht van God.

Veelkleurig gemeente–zijn,
begint met ontdekken wat Gods brillante kleuren zijn.
En dan niet, om snel de verfkwast te pakken
en met een likje verf hier en daar de boel wat op te poetsen.
Nee, juist ontdekken dat die kleuren er al zijn,
En dat in al onze verschillen,
Gods wil, daarvan de oorsprong is.
Amen


online delen:

tag Jaarthema Veelkleurigheid

Meer preken uit Openbaring aan Johannes