Per tekst

Hier staan de preken (201) gesorteerd op preektekst.

Genesis


Exodus

Ex. 1:8-21 - Jaar van verzet dodenherdenking, 4 May, 2018
Ex. 3. 5 - Blotevoetenpad 19 Sep, 2021
Ex. 12:11-13 - In de startblokken HA; b#wd, 29 Mar, 2018
Ex. 24:11 - Zien, eten en drinken 40-dagentijd; voorbereiding HA, 19 Mar, 2017
Ex. 34:6-7 - Breken en helen verzoeningsdienst NGK-GKV; HA, 3 Jun, 2018


Leviticus


Numeri


Deutronomium


Jozua


Rechters

Rech. 13:1-25 (BGT) - Toewijding kinderdienst, 30 Sep, 2018
Rech. 15:18-19 - Dorst naar God 21 Oct, 2018
Rech. 16:21-31 - Molensteen HA, 7 Oct, 2018


Ruth


1 Samuël

1Sam. 3:1-18 b#epi#2, 17 Jan, 2021


2 Samuël


1 Koningen


2 Koningen


1 Kronieken


2 Kronieken


Ezra


Nehemia


Esther

Est. 9:20-32 26 Feb, 2017


Job


Psalmen

Ps. 4:9 - Slaap 23 Jul, 2017
Ps. 8 - De hand van God 10 Aug, 2014
Ps. 24 - Jezus gaat op bedevaart hemelvaart, 5 May, 2016
Ps. 27:14 - Sterk en moedig 3 Sep, 2017
Ps. 42 en 43 8 Oct, 2017
Ps. 65 - De stilte is verdwenen a#dankdag, 4 Nov, 2020
Ps. 66:16 - Kom en hoor wat ik wil vertellen! startzondag; belijdenis, 9 Sep, 2018
Ps. 90 - Uit mijn ogen oudjaar, 31 Dec, 2020
Ps. 91:15 - Bezoeking b#40d#1, 21 Feb, 2021
Ps. 96 - Zingen is verkondigen advent; HA, 3 Dec, 2017
Ps. 103:4 - Corona - Onverdiend vertrouwen 40-dagentijd, 22 Mar, 2020
Ps. 110 hemelvaart, 14 May, 2015
Ps. 122 - Stamcafe van vrede en recht 27 Jun, 2021
Ps. 130 - Hopen en Baden 12 Nov, 2016
Ps. 146 16 Feb, 2014


Spreuken


Prediker

Pred. 2 27 Jul, 2014
Pred. 5:1 - Verborgen 17 Sep, 2017
Pred. 9:7-10 - Genieten 27 Nov, 2016


Hooglied


Jesaja

Jes. 11:1-11 - Dat hakt erin? advent, 7 Dec, 2014
Jes. 25:6-8 - Geen wees, geen waas wezenzondag; HA, 2 Jun, 2019
Jes. 40:1-11 - Het Woord in eigen persoon advent, 14 Dec, 2014
HC. 5 & Jes. 59 - Op eigen kracht 29 May, 2016
Jes. 65:17-25 (BGT) - Ben je er klaar voor? b#adv#3; kinderdienst, 13 Dec, 2020


Jeremia


Klaagliederen

Kl. 1 - Ach! 8 Nov, 2015
Mt. 27:40 & Kl. 5 - Jij was toch die man? goede vrijdag, 14 Apr, 2017


Ezechiël


Daniël


Hosea

Hos. 11 7 Sep, 2014


Joël

Joel. 3 - Naar de top pinksteren; doop, 20 May, 2018


Amos


Obadja


Jona

Jona. 1 - De doop van Jona doop, 25 Jun, 2017
Jona. 2 - Die komt er wel (onderwater-geloof) 2 Jul, 2017
Jona. 4 - Grote Verzoendag voorbereiding HA; michazondag, 18 Oct, 2015


Micha

Mic. 4:1-8 - Op(en)trekken a#adv#2, 8 Dec, 2019
Mic. 6:1-8 - Michazondag michazondag, 16 Oct, 2016
Mic. 7 - Uitkijken? a#adv#4, 22 Dec, 2019


Nahum


Habakuk


Sefanja

Sef. 3:14-20 - Lach-band c#adv#3, 16 Dec, 2018


Haggaï


Zacharia

Zach. 3 - De make-over 27 Apr, 2014


Maleachi

Mal. 1 voorbereiding HA, 24 Jul, 2016


Mattheüs


Marcus

Mar. 7:31-37 - Het Woord laat van zich horen b#zo#9, 19 Aug, 2018
Mar. 8 - Hoe zie je Jezus? 40-dagentijd, 22 Mar, 2015
Mar. 11:1-11 - Niet slechts op bezoek b#40d#6, 28 Mar, 2021
Mar. 13:28-37 (BGT) - Zie je al wat? b#adv#1; kinderdienst, 29 Nov, 2020
Mar. 16:1-8 - Pasen met een open einde pasen, 12 Apr, 2020


Lucas

Luc. 1:35 - Enthousiast b#adv#4, 24 Dec, 2017
Luc. 2:1-20 (BGT) - Van geloven naar loven c#kerst, 25 Dec, 2018
Luc. 2:1-20 - Thuiswerken b#kerst, 25 Dec, 2020
Luc. 2:12 - Ingewikkeld kerst, 25 Dec, 2015
Luc. 2:22-40 - Nieuw in oude armen oudjaar; b#kerst#1, 31 Dec, 2017
Luc. 2:29 - Laat gaan a#kerst#1, 29 Dec, 2019
Luc. 3. 22 - Identiteit c#epi#1, 13 Jan, 2019
Lev. 19:17-18 & Luc. 3:1-22 - Een nieuwe start nieuwjaar, 7 Jan, 2018
Luc. 4:14-22 - Een genadejaar voor vandaag michazondag, 18 Oct, 2020
Luc. 5:1-11 - Ik begrijp niets van vissen. Ga je mee? c#epi#5, 10 Feb, 2019
Luc. 6:1-5 - Niet de gebaande weg voorbereiding HA, 24 Jan, 2016
Luc. 6:12-19 - De menigte, de 72, de 12, de 3, de ene 15 Sep, 2019
Luc. 6:27-38 - Mateloze Liefde c#epi#7, 24 Feb, 2019
Luc. 7:31-35 - Spelbreker 7 Feb, 2016
Luc. 11:5-13 (BGT) - Klop jij? 8 Mar, 2020
Luc. 12:13-21 19 Jan, 2014
Luc. 13:1-9 - Commentator c#40d#3, 24 Mar, 2019
Luc. 15:1-10 - De verloren herder 20 Oct, 2019
Luc. 17:11-19 - ...en wat zeg je dan? kinderdienst, 12 Nov, 2017
Luc. 18:9-14 - Farizeeër en Tollenaar 2 Oct, 2016
Luc. 19:1-10 - Zacheus (Kerk&School) kinderdienst, 14 Feb, 2016
Luc. 20:9-19 - Erfgenaam, aangenaam! c#40d#5; HA, 7 Apr, 2019
Luc. 22:14-20 - Nemen, zegenen, breken en delen HA; advent, 6 Dec, 2015
Luc. 22:27 - In de bediening HA; witte donderdag, 24 Mar, 2016
Luc. 23:13-25 - Niet nadenken; kruisig Hem. b#gv, 2 Apr, 2021
Luc. 23:27-31 - Huil niet om mij goede vrijdag, 19 Apr, 2019
Luc. 24:12 - Opstanding van Petrus pasen; belijdenis, 27 Mar, 2016
Luc. 24:36 na pasen, 4 May, 2014


Johannes

Joh. 1:1-18 kerst, 25 Dec, 2014
Joh. 1:43-51 - Geroepen met pretoogjes b#epi#2, 21 Jan, 2018
Joh. 2:1-12 - Vreugde uit gehoorzaamheid b#epi#3, 19 Feb, 2017
Joh. 3:21 - Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is pinksteren, 24 May, 2015
Joh. 3:30 Intrede, 20 Sep, 2015
Joh. 4:1-30 - Plugin jeugddienst, 17 Jun, 2018
Joh. 20:1-10 & Joh. 5:8 - Sta op en wandel b#pasen; HA, 1 Apr, 2018
Joh. 7:37-39 12 Oct, 2014
Joh. 10:11-16 - Ubuntu b#pasen#4; bevestiging ambtsdragers, 25 Apr, 2021
Joh. 10:16 11 Jan, 2015
Joh. 15:8 - (FvG thema 4) Heiliging kinderdienst, 14 May, 2017
Joh. 17:14-26 - Vragen en bomen langs de bekende weg b#pasen#7, 16 May, 2021
Joh. 19 - Gist op voorbereidingsdag goede vrijdag, 3 Apr, 2015
Joh. 20:1-10 & Joh. 5:8 - Sta op en wandel b#pasen; HA, 1 Apr, 2018
Joh. 20:19-23 - Vrede na pasen, 19 Apr, 2015
Joh. 20:19-29 - Raak de wonden aan kerkverlating, 10 Nov, 2019
Joh. 20:24-31 - (FvG thema 1) Verlangen naar God 23 Apr, 2017


Handelingen van de Apostelen

Hand. 1:9 - In de wolken hemelvaart, 10 May, 2018
Hand. 2:1-13 - Het Woord vertaalt zich pinksteren, 31 May, 2020
Hand. 6:1-7 - “Het is niet goed...” bevestiging ambtsdragers, 18 Nov, 2018
Hand. 8:2 - Gave van onvrede 7 Jun, 2020
Hand. 10:34-36 (BGT) - Acceptatie jeugddienst, 20 Jun, 2021
Hand. 16:22-32 (BGT) - Zingen in de nacht (Kerk&School) kinderdienst, 9 Feb, 2020
Hand. 21 - Agabus; geboeid luisteren 4 Oct, 2015


Romeinen


1 Korintiërs

1Kor. 1:18-31 - God draait alles om HA, 2 Feb, 2020
1Kor. 1:26-31 - Blij met geloof 16 Jun, 2019
1Kor. 4 bevestiging ambtsdragers, 22 May, 2016
1Kor. 13:1-7 - Liefde is... 19 Oct, 2014


2 Korintiërs

2Kor. 3:17 - Ontdek je vrijheid c#40d#1, 10 Mar, 2019
2Kor. 5:18 - Wie zijn wij? bevestiging ambtsdragers, 24 Jun, 2018
2Kor. 9. 11 - Delen in Gods goedheid dankdag, 7 Nov, 2018


Galaten


Efeziërs


Filippenzen

Fil. 1:6 - God maakt het af 19 Jul, 2015
Fil. 2:6-11 - Beweging 4 Jan, 2015
Fil. 2:10 - Knielen 12 Jul, 2020
Fil. 2:16 - In beweging startzondag; belijdenis, 13 Sep, 2020
Fil. 3:1-11 - Vreugde 2 Aug, 2015


Kolossenzen

Kol. 3:12-17 - Kleren maken de man bevestiging ambtsdragers, 27 Aug, 2017
Kol. 3:17 - Dankdag in Jezus' naam dankdag, 2 Nov, 2016


1 Tessalonicenzen

1Tes. 3:9-13 - Vecht of vlucht? HA; c#adv#1, 2 Dec, 2018
1Tes. 5:11 - Goed bezig! 10 Apr, 2016


2 Tessalonicenzen

2Tes. 2 eeuwigheidszondag, 22 Nov, 2015


1 Timotheüs


2 Timotheüs


Titus


Filemon

Flm. 1 - Filemon 28 May, 2017


Hebreeërs


Jakobus

Jak. 1:16,17 dankdag, 5 Nov, 2014
Jak. 1:19-27 23 Nov, 2014
Jak. 5:4 10 Jan, 2016
Jak. 5:14 - Durf te roepen bevestiging ambtsdragers, 1 Sep, 2019
Jak. 5:19,20 - (FvG thema 5) Verbondenheid 21 May, 2017


1 Petrus

1Pe. 1 - Kerktaal 18 May, 2014
1Pe. 2:2 - Moedermelk a#pasen#5, 10 May, 2020
1Pe. 3:13-17 - Hoop 21 Jun, 2015
1Pe. 4:8 - Heb elkaar lief! 15 Jan, 2017


2 Petrus


1 Johannes

1Joh. 1:1-2:2 28 Sep, 2014
1Joh. 1:7 - God van Licht doop, 27 Jan, 2019
1Joh. 2:12-17 15 Feb, 2015


2 Johannes


3 Johannes


Judas


Openbaring aan Johannes

Opb. 1 - Kandelaar 17 Jul, 2016
Opb. 4 startzondag, 11 Sep, 2016
Opb. 7:9,10 - Loofhutten 23 Oct, 2016
Opb. 12:10-12 - Geen tijd te verliezen oudjaar, 31 Dec, 2016
Opb. 21:1-8 - Spoiler Alert! oudjaar, 31 Dec, 2018


Heidelbergse Catechismus


Gewone Catechismus


Nederlandse Geloofsbelijdenis


Dordtse Leerregels


Deuterocanoniek


Vroege Kerkvaders


Joodse bronnen