Welkom Als votum: opw 640 (Ik hef mijn ogen op naar de bergen) Groet en gesproken Amen HH 707: Met open armen (schrijvers voor gerechtigheid) Wet PvN 57 Heb medelijden God (Hoe sterk u bent) Gebed OpwKids: in de Circustent L: Opb 4:1-11 Mime Kinderen naar verteldienst L: Ef. 2:1-10 T: Opb. 4:9-11 (lees ik nog een keer) Preek over Opb 4:9-11 GKB212 U, lam van God, wij loven u Gebedspunten KR Gebed Collecte HH 352 Jezus liefde voor mij (dank u mijn vader) Sela Zegen en Danish Amen

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Openbaring is een boek van de grote lijnen.
En een soort groots overzicht van alles.
Het kan daardoor een beetje overweldigend zijn.
Zo groots dat het over de hoofden gaat.
Maar ergens is het logisch, dat het groots is en overweldigend:
omdat God groots is, en zijn genade overweldigend.
Hoe serieus God het neemt,
dat hij deze wereld redden en herstellen wil.
Hoe serieus zijn liefde is.
Hoe terecht het is, om het kwaad met wortel en tak uit te roeien.

Het is een mega groots boek, over het werk dat Jezus volbracht heeft,
over de lof voor God nu, en over wat komen gaat.
In beelden, die soms wat door elkaar lopen.
Met citaten verwijzingen en echo’s van andere bijbelteksten.
En daar hoop ik vanmorgen iets van over te brengen.
Het wordt een totaalplaatje van Gods redding.
Van wie jij bent, en wat daar goed en mooi aan is. Jou talent ook.
En tegelijk, een plaatje hoe alles van God komt.


Openbaring 4 is een hoofdstuk dat vertelt hoe God alle lof toekomt.
In het midden van het hoofdstuk zie je troon van God.
Bliksem. Fakkels. De zeven geesten die voor Gods troon zijn.
Echt ontzagwekkend. En daarom heen, is alles op Gods troon gericht.

4 Wezens, één leeuwachtig, één stierachtig, één menselijk,
en één als een adelaar. Allemaal krachtige verschijningen.
Zeg maar een afvaardiging van de schepping in al haar glorie.
En wat zij zingen is een loflied op God:
“Heilig, Heilig, Heilig is God de Heer,
de Almachtige, die was, die is en die komt.”

Je hoort hier een echo van de profeet Jesaja,
die geroepen wordt, en een tipje van de sluier opgelicht krijgt
een ziet hoe de hemelse eredienst er aan toe gaat: Jes.06:03
“Heilig, Heilig, Heilig is de Heer van de hemelse machten.”
Engelen, serafs, met net als hier 6 vleugels,
zingen dat God toe. “Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.”
Dat zijn de 4 wezens die rond de troon staan,
een en al oog voor God.

Ook staan er 24 tronen rondom Gods troon. Waarom nou 24?
De priesters die in de tempel dienst deden,
waren verdeeld in 24 afdelingen.
Of je kunt denken aan 12 stammen plus 12 apostelen.
In beide gevallen is het een afvaardiging,
van het volk van God, dat hem dienen en aanbidden wil.
Echt gericht op God.

Op deze 24 oudsten wil ik vandaag inzoomen. Johannes ziet:
“Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd.”
Het lied wat de 24 oudsten zingen hebben we niet gelezen,
maar dat staat in het volgende hoofdstuk.
Ze zingen Jezus, het Lam toe:
“U bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God
mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd
en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.”

Het lied wat ze zingen, in hun priesterlijke witte kleren,
en met hun koninklijk gouden kroon, gaat over de mensen,
voor wie Jezus gekomen is.
En die Jezus met hem heeft levend gemaakt.
Dat is dat verhaal uit Efeze, wat we hebben gelezen.
Het reddingsplan. Waarvan Paulus zegt dat het genade is.
Je krijgt het, voor noppes, nada, niente.
Ik heb daar niets voor hoeven doen. Helemaal gratis.

Want Jezus doet het voor je, de straf ondergaan,
maar ook het heilige leven voordoen,
“Want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat we zijn.”
Je ziet dus in Openbaring eigenlijk deze erkenning.
4 Wezens, vertegenwoordigers vanuit de schepping,
staan voor God: U heeft ons gemaakt tot wat we zijn.
24 oudsten, voor 12 stammen van het volk,
en 12 leerlingen en door–vertellers,
en op die manier voor alle leerlingen van Jezus.
Die gemaakt zijn tot priesters met hun witte kleren,
tot koningen met gouden kronen.
En ze gooien het Jezus voor de voeten:
“U bent het helemaal waard. U hebt u opgeofferd, bent geslacht
u heeft gekocht en betaald en voldaan.”

Dit is het plaatje waar Johannes je in wilt meenemen.
Maar wat betekent het nou, voor jou?
Daarvoor wil ik eerst kijken naar de witte kleren.
In Openbaring kom je ze vaker tegen.
In de brief aan de kerk van Sardes, Opb.03:04,5
gaat het over enkelen die hun kleren schoon hebben gehouden.
En Jezus zegt “wie overwint, mag zich ook in het wit kleden.”
En ook voor de kerk van Laodicea, Opb.03:18
Jezus raadt hen aan, om, onder andere, witte kleren te kopen,
om hun naaktheid te bedekken, zodat ze zich niet hoeven te schamen.
Verder op, ziet Johannes een menigte Opb.07:09
die niemand tellen kan, in het wit gekleed.
En aan het eind gaat het over de bruid,
gekleed in “zuiver, stralend linnen” . Opb.19:8
En daar wordt uitgelegd, “dit linnen staat voor
al het goede dat gedaan is door de heiligen.”

Witte kleren, zijn de mooie dingen die je doet.
De dingen waarin je op God lijkt.
Als Jezus verheerlijkt wordt, gaan zijn kleren ook van witheid stralen.
En Daniel ziet God als rechter,
en dan heeft God zelf witte kleren. Dan.07:9,10
De witte kleren zijn de dingen waarin je op God lijkt.
Alle talenten die je gekregen hebt vallen daar ook onder.
Wie je bent. Wat je doet. Alles wat goed is en mooi.

Maar je kunt je voorstellen dat wij ons leven
niet zonder kleerscheuren doorlopen.
(Net na de kerstdienst scheurde ik uit m’n pak.)
en het kan je allemaal overkomen:
Je glijdt een keer lelijk uit, een grasvlek,
of een scheur, als je blijft haken achte prikkeldraad.
Maar er gaat vaak iets lelijks aan vooraf:
de keuze om een lelijke sliding te maken,
of de keuze om toch maar langs het prikkeldraad te gaan,
terwijl dat er niet voor niets staat.
Vaker in de bijbel, zijn vieze kleren,
een teken van verkeerde keuzes, zonden, fouten die ik gemaakt heb.
Als je bij Jezus hoort, hoort je leven schoon te zijn.

Dat is het niet vanzelf. Wij, met al onze talenten,
met alles wat we kunnen en wat er mooi aan ons is,
zonder Jezus is het geen gezicht, we zijn smerig.
Paulus zei dat in het stuk wat we lazen zo:
“U was dood door de misstappen en zonden”
Geneigd om voor jezelf te kiezen,
over grenzen heen te gaan, die niet OK zijn.
We volgden niet Jezus, zegt hij, maar de god van deze wereld.
We stonden van nature bloot aan Gods woede.

Maar het bijzondere is dat we bij Jezus de boel kunnen witwassen.
Denk maar aan je doop. De kerk is één grote wasserette.
En wat er aan viezigheid aankleeft,
mag je hier wegspoelen, en weer opnieuw beginnen: Wit. Blanco.
Dat is wat past bij die ontzagwekkende troon,
waar het schittert en straalt, van kristal en edelstenen als robijn.
En dan voel je de noodzaak om te stralen.
En die woede van God, die heeft Jezus geabsorbeerd.
Dat is waarom de 24 oudsten zingen:
“U bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht.”
Vrijgekocht van die zogenaamde god van deze wereld.


Dit gaat niet zonder kleerscheuren.
Het is echt een hele overwinning, als je zo leeft.
Als jij bij Jezus horen wil.
In die brieven waar Openbaring mee begint zegt Jezus ook telkens:
Wie overwint, zal ik geven … en dan volgt er iets passends.
Die kronen, die kransen, zijn dan ook verdiend.
Een olympische sporter kreeg vroeger een lauwerkrans.
Of denk maar aan plaatjes van Romeinse keizers, die dat ook droegen,
omdat ze graag als winnaars wilde overkomen.
Het is de medaille. En reken maar dat als jij een medaille krijgt,
dat je daar voor hebt moeten werken.

En dan heb je ervoor gewerkt, heb je je talenten ingezet, dan zegt God:
“Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar.
Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag,
zal ik je over veel meer aanstellen.
Wees welkom in het feestmaal van je heer.”
Mt.25:21

God neemt serieus, wie je bent, wat je wil, wat je kan.
Dat is ook wat Hij vraagt in de wet.
Om hem lief te hebben, met hart en ziel,
met al je kracht, en je volle verstand.
Met alles wat je bent.

En voor die keren dat je bij Jezus leeft, dat het lukt,
je je talent inzet, iets moois maakt of doet.
Maar ook voor de keren dat het niet lukt,
maar je wel weet dat je bij Jezus veilig bent,
zingt om medelijden, en vanuit je tenen voelt:
laat heel de aarde en hemel heer, voelen hoe sterk u bent.
Voor al die keren, trek het maar naar je toe.
Trek ze maar aan, die witte kleren, maak het je maar eigen:

Ook jij hebt een kroon, van overwinning,
Ook jij bent schepper, creatief.
Ook jij bent wit en heilig en gaaf.
“Wat is de mens, dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een God gemaakt,
gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen,
en alles aan zijn voeten gelegd.”
Ps.008:05b–7
De schepping in al haar macht en pracht en glorie staat voor God.
We hebben dus macht en pracht en goddelijke glorie.
We zijn mooie mensen met elkaar. Kroon op de schepping.


Maar kijk dan goed wat de 24 doen; die kroon, die gouden krans.
Ze zeggen: die medaille is niet van mij.
Die koninklijke eer verdien ik niet.
Want alleen God is God. Alleen hij is de winnaar.
Alleen hij verdient goud. Als een topsporter die de medaille kust,
maar h’m vervolgens naar de hemel ophoudt, en zegt:
Bedankt! Komt van U!

Dit is ook wat Paulus zegt in Efeze:
“Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat we nu zijn:
in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan
van de goede daden die God heeft voorbereid.”

Het is een paradox. Twee kanten van dezelfde medaille.
Want die witte kleren, de goede daden zijn die ik doe,
en wij van God de credit voor krijgen:
“voortreffelijk gedaan, betrouwbare dienaar” ,
tegelijkertijd blijken dat daden te zijn, die God al heeft voorbereid.
Leven volgens de route die hij heeft uitgestippeld.
We moeten de weg gaan, maar tegelijkertijd is hij de Weg.

Logisch lijkt het elkaar tegen te spreken:
Je talent is van jou, maar tegelijk van God.
Maar de bedoeling is juist, dat je bemoedigd wordt,
om in te zetten wie je bent.
Alles wat er goed is en mooi aan u en aan jou, alles wat je kan,
maar ook de gave dingen waarvan je niet dacht dat je ze in je had,
het is waar God blij mee is.
En als je terug kijkt, zul je zien hoe God alles voor je heeft klaargemaakt.
Zonder zijn hulp hadden we geen hart, hadden we geen ziel,
hadden we geen kracht, hadden we geen verstand.
Wat wat hij van je vraagt, heeft hij ook al gegeven.

Dus zet je maar in. En als je dat doet,
wie in geloof kijkt, zal zien wat God doet.
Mensen zien God, door jou heen.
Wat hij aan talent geeft, aan liefde, aan bewogenheid,
aan inzet en kracht, aan talent en verstand.

Openbaring gaat over de grote lijnen.
Over God, die je willen en je kunnen serieus neemt,
die je vraagt om je in te zetten,
te leven en te streven naar een stralend wit leven.
En tegelijk zegt: door genade ben je gered,
“Redding dank je niet aan jezelf, het is een geschenk van God,
en geen gevolg van daden. Niemand kan zich erop laten voorstaan.”

Zo is het goede nieuws van Jezus soms groots,
en overweldigend en soms ook verwarrend.
En gaat het misschien wel over de hoofden heen.
Maar ik hoop dat het nu vooral over de hoofden gaat,
en dan beter gezegd, dat wat erop zit.
Dat de kroon van je eigen eergevoel af mag.
Van naast je schoenen lopen en het in eigen kracht fixen.
Maar uit respect en waardering voor God,
gaat ook de welverdiende kroon van overwinning af.
En van lof: voortreffelijk gedaan!
Een compliment dat je met gepaste trots mag aannemen.

Van ontzag en verwondering zullen we ons dan aansluiten
bij de 4 wezens en de 24 oudsten,
vertegenwoordigers van de schepping in al haar pracht,
bij de priesters en de koningen, en de engelen
die vol respect God prijzen: Heilig, Heilig, Heilig.
U komt toe alle lof, eer en macht, Heer onze God.
Want u heeft alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat is.
Ook van mij. U heeft mij gewild. U heeft mij gered. U geeft alles.
Aan U, God alle eer! – Amen


online delen:

tag talent kleding creatief eigen maken zonde en vergeving heiliging heilig genade paradox aanbidding Jaarthema Talenten

Meer preken uit Openbaring aan Johannes