Kerkelijk jaar / Oecumenisch Leesrooster

Sinds 2017 preek ik met enige regelmaat volgens het oecumenisch leesrooster. Dit rooster is te vinden op de pagina van de Raad van Kerken.
Ook gebruik ik soms ter inspiratie: All-Age Lectionary Services, uit de anglicaanse traditie, of Ancient Christian Devotional met oude kerkvader-inzichten.

A-jaar

2e zondag van advent Mic. 4:1-8 - Op(en)trekken 8 Dec, 2019
4e zondag van advent Mic. 7 - Uitkijken? 22 Dec, 2019
1e zondag kerst Luc. 2:29 - Laat gaan 29 Dec, 2019
1e zondag na epifanie Mt. 3:13-17 - Omgedoopt tot het zwart schaap 12 Jan, 2020
4e zondag van de 40-dagentijd Joh. 9 - Zien en erbij horen 19 Mar, 2023
pasen Kol. 2:20-3:4 - Jouw leven is in Gods handen 9 Apr, 2023
5e zondag pasen 1Pe. 2:2 - Moedermelk 10 May, 2020
1e zondag van de zomer Mt. 10:25a - Volgen volgens Jezus 21 Jun, 2020
dankdag Ps. 65 - De stilte is verdwenen 4 Nov, 2020


B-jaar

1e zondag van advent Mar. 13:28-37 (BGT) - Zie je al wat? 29 Nov, 2020
3e zondag van advent Jes. 65:17-25 (BGT) - Ben je er klaar voor? 13 Dec, 2020
4e zondag van advent Luc. 1:35 - Enthousiast 24 Dec, 2017
kerst Luc. 2:1-20 - Thuiswerken 25 Dec, 2020
1e zondag kerst Luc. 2:22-40 - Nieuw in oude armen 31 Dec, 2017
2e zondag na epifanie Joh. 1:43-51 - Geroepen met pretoogjes 21 Jan, 2018
2e zondag na epifanie 1Sam. 3:1-18 17 Jan, 2021
3e zondag na epifanie Joh. 2:1-12 - Vreugde uit gehoorzaamheid 19 Feb, 2017
1e zondag van de 40-dagentijd Ps. 91:15 - Bezoeking 21 Feb, 2021
6e zondag van de 40-dagentijd Mar. 11:1-11 - Niet slechts op bezoek 28 Mar, 2021
witte donderdag Ex. 12:11-13 - In de startblokken 29 Mar, 2018
witte donderdag Ps. 116:11-14 - Dankbeker 6 Apr, 2023
goede vrijdag Luc. 23:13-25 - Niet nadenken; kruisig Hem. 2 Apr, 2021
pasen Joh. 20:1-10 & Joh. 5:8 - Sta op en wandel 1 Apr, 2018
4e zondag pasen Joh. 10:11-16 - Ubuntu 25 Apr, 2021
7e zondag pasen Joh. 17:14-26 - Vragen en bomen langs de bekende weg 16 May, 2021
9e zondag van de zomer Mar. 7:31-37 - Het Woord laat van zich horen 19 Aug, 2018
4e zondag van de herfst Dt. 15:1-11 - Kwijtschelden of betaald zetten? 14 Oct, 2018


C-jaar

1e zondag van advent 1Tes. 3:9-13 - Vecht of vlucht? 2 Dec, 2018
3e zondag van advent Sef. 3:14-20 - Lach-band 16 Dec, 2018
kerst Luc. 2:1-20 (BGT) - Van geloven naar loven 25 Dec, 2018
1e zondag na epifanie Luc. 3:22 - Identiteit 13 Jan, 2019
5e zondag na epifanie Luc. 5:1-11 - Ik begrijp niets van vissen. Ga je mee? 10 Feb, 2019
7e zondag na epifanie Luc. 6:27-38 - Mateloze Liefde 24 Feb, 2019
1e zondag van de 40-dagentijd 2Kor. 3:17 - Ontdek je vrijheid 10 Mar, 2019
3e zondag van de 40-dagentijd Luc. 13:1-9 - Commentator 24 Mar, 2019
5e zondag van de 40-dagentijd Luc. 20:9-19 - Erfgenaam, aangenaam! 7 Apr, 2019
hemelvaart 2Kon. 2:1-18 - Elia's Hemelvaart 26 May, 2022