Een buiging maak je voor iemand die belangrijk is. Je buigt of je knielt voor een koning. Door jezelf letterlijk klein te maken laat je dat zien: ik ben klein, U bent groot. In het verre oosten groeten de mensen elkaar door te buigen en wij als stugge Hollanders geven een koud knikje. Al dat buigen en knikken van het hoofd is een teken van wederzijds respect.
In deze kerstweek vieren we dat Jezus hier op aarde kwam; vanuit de hoge hemel komt God zelf naar beneden. Hij maakt zich klein als een baby. Deze week lees je teksten die daarover gaan: Gods buiging naar mensen toe.

Jesaja 40:9-11

De heraut moet uitroepen dat God eraan komt. Maar hoe ziet hij er dan uit, wie is hij? Hij blijkt een herder te zijn… Dat beroep staat in het Oosten zo’n beetje onderaan de sociale ladder.

Zacharia 3

Er komt een telg, een nieuw takje, een kleintje voor de stamboom van koning David. (vs 8) Ook al voelt Hogepriester Jozua zich zwak en ongeschikt, een afgekapte boom, gebruikt brandhout; deze kleine van David zorgt voor nieuwe witte kleren.

Filipenzen 2:6-11

Jezus maakt zich klein. Maar zoals je na een buiging ook weer opstaat, zo staat ook Jezus weer op en iedereen zal zien hoe groot Jezus eigenlijk is.

Mattheus 1

Allemaal namen, allemaal voorouders van Jezus, gewone mensen: de hoer Tamar, de asielzoeker Ruth, de overspelige David, goede maar ook echt slechte koningen.
En God schaamt zich niet voor deze stamboom, of voor jou of mij.

Mattheus 3:13-17

Jezus wil gedoopt worden maar Johannes voelt zich bezwaard; moet hij dat doen? Maar Jezus wil zich in dat water klein maken, hij wil er met vieze kleren weer uit komen. Jezus wil je zonden dragen, en daarom is Vader zo blij met hem.

Genesis 49:8-12

Vader Jakob geeft op zijn sterfbed zijn zoons een zegen mee. Zoon Juda zal de belangrijkste worden. Uit hem komt koning David, uit hem komt Jezus. En voor Hem zullen alle volken buigen, voor hem staan met witte kleren, in Jezus’ wijnrode bloed gewassen.

Openbaring 19:1-10

De goede herder blijkt het Lam te zijn. Na zijn vernedering is hij verhoogd en de hele schepping knielt voor hem. En de bruid straalt in het mooiste wit.


online delen: