In de feestdagen van Goede Vrijdag en Pasen denken we terug aan Jezus’ lijden en opstanding. In de stille tijd die daaraan vooraf ging denken we meestal terug hoe diep Jezus moest gaan. Maar met Pasen wordt zichtbaar hoe vrolijk die weg naar boven is. En ook daarin krijg je de uitnodig te horen, volg mij. Je mag dus met Jezus leren meedoen. Het nieuwe leven is een stage met Jezus. Deze week lees je daarover afwisselend in een stukje Paulus of een Psalm.

Efeziërs 2: 1-7

Onze vorige werkgever, de duivel, was een slechte slavendrijver. De toestand waarin je bent als je hem in plaats van God volgt, heet dan ook ‘dood’. Dat is geen fijne werkomschrijving! Met pasen is dat beroerde contract verscheurt, en vanaf dan mag je stagelopen met Jezus mee, tot en met Hemelvaart toe (vs6).

Psalm 16

In Handelingen 2:31 wordt deze Psalm geciteerd en op Jezus toegepast. Jezus’ dood verbrak al mijn banden met het kwaad, zonder dat hijzelf tot ontbinding overging. Maar deze psalm is allereerst van David. En jij en ik mogen na Pasen meezingen, en de oude goden en machten die je vereerde vaarwel zeggen (vs 3 en 4, denk ook aan Ef. 2:1 van gisteren); iets wat Jezus nooit heeft hoeven doen.

Romeinen 6: 1-11

Het contract met de duivel is verscheurd; toch is het zo moeilijk om vanaf nu zonder zonde te leven. Ik ken niemand die dat lukt; de werkelijkheid is halsstarrig… Maar moet je het dan maar laten zitten? vraagt Paulus in vers 1. Zijn antwoord is nee. De werkelijkheid is halsstarrig, maar er is een nieuwe werkelijkheid, zie vers 11. De zonde is dood voor mij, en ik ben dood voor de zonde.

Psalm 49: 8-16

Wat echt sterfelijk is, net zoals het dodelijk is, is menselijke eigenwaan. Wie op zichzelf vertrouwd komt erachter dat hij de dood niet kan afkopen. (vs 8-10) Ook het nieuwe leven van Pasen kan een vorm van eigenwaan zijn, als je het zelf moet doen: “zie mij eens een goed christen zijn…” Dan, meer dan ooit, heb je iemand nodig die je uit het dodenrijk vrijkoopt (vs 16).

Romeinen 6: 12-14

Weer verder met Paulus. Omdat er die nieuwe werkelijkheid er is kan Paulus je ook aanmoedigen: Zet jezelf nu niet langer in voor wat slecht is, maar zie jezelf als tool voor het goede (Rom 6:13). Werktuigen en tools worden gebruikt. Geen eigenwaan, geen zelfredzaamheid, maar God die door je heen werkt. Vanaf nu is er geen wet die je veroordeeld, maar genade die je verandert.

Psalm 30

Een psalm bij de inwijding van de tempel. Jezus’ dood en opstanding maken de weg tot de hemelse tempel open. God heeft niets aan doden, daarom heeft de dood niet het laatste woord. Zo zullen eens allen, de levenden en de doden, bij de inwijding van de nieuwe hemel en nieuwe aarde kunnen getuigen van Gods trouw (vs10).

Kolossenzen 2:6-3:4

Dit zou je een samenvatting kunnen noemen. Vers 12: meelopen met de feestdagen is met Christus worden begraven en met Christus worden opgewekt. Vers 14: de wet, waarmee de duivel ons terecht aanklaagt, heeft geen zeggenschap meer; een contract kan niet over het graf heen geldig zijn. De wet veroordeelt dus niet meer, maar er is een nieuwe werkelijkheid voor in de plaats gekomen: Christus. Richt je daarop. Ook als die nieuwe werkelijkheid nu nog niet altijd zichtbaar is, als Christus terugkomt, zullen ook wij, samen met hem, in luister verschijnen.


online delen: